US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Holmen 15. januar 1945

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945:

Luftfotografi af Holmen, dateret 15. januar 1945

1. - Kaserneskibet FYEN

2. - De to danske torpedobåde NAJADEN og NYMFEN (de
      senere WILLEMOES og HUITFELDT

3. - To tyske lægtere

4. - De danske ubåde, der blev sænket 29. august 1943.

5. - Oven over femtallet ses rester af de danske torpedobåde,
      der blev hævet og sat på land efter 29. august 1943.

6. - Dansk torpedobåd/bevogtningsfartøj af SPRINGEREN-
      klassen.

7. - Tyske fly på Margretheholm. Over syvtallet ses en Arado
      og til højre en Do 18. Foran den store hangar ses en BW
      138.

 

Langs Dokøen og i dokken ses tyske handelsfartøjer.

Kilde: Søværnets Fjernkendingsskole

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger