US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

I kamp for flåden

Havet omkring Danmark

Danmark er geografisk omgivet af hav, og meget af vores historie har derfor altid været tæt tilknyttet til havet.

Landets beliggenhed mellem Øster-søen og Nordsøen, samt den skandi-naviske halvø og Tyskland, har givet landet en maritim position af stor stra-tegisk betydning. Dette har bevirket, at havet gennem århundreder har haft afgørende indflydelse på vores skæb-ne; og vor Søværns historie afspejler tydeligt dette forhold.

Farvandene omkring os har været med til at brødføde os gennem århundre-der.

Men havet har samtidig også fungeret som en vigtig forsvarsskanse.

Mange gange i historiens løb har Dan-marks skæbne været afhængig af, at en stærk flåde har kunnet holde ind-trængende fjender på afstand.

Nogle gange er det lykkedes, andre gange ikke. - Dette er beretningerne om en del af flådens virke.

Flådens historie

Danmark i Østersø-området...

Danmark i Østersø området

Danmark har en af verdens ældste flåder, på nogle tidspunkter også en af de største. På baggrund af rigsfællesskabet med Norge, var der oprindeligt tale om en kombineret dansk-norsk flåde.

Efter rigsfællesskabets ophør i 1814 er der tale om en ren dansk flåde, selvom den Kongelige Marine fortsat har tætte bånd til den Kongelige Norske Marine.

På disse sider vil jeg primært forsøge at dække de seneste godt 200 år af flådens historie.

De tre korvetter af NIELS JUEL-klassen

De tre korvetter af NIELS JUEL-klassen

Perioden er fra 1801, dvs. begivenhederne i 1801, tiden omkring Englandskrigene og "Slaget på Reden", de sles-vigske krige, to verdenskrige, Danmark under den kolde krig og flådens udflytning fra København i 1993.

Men det vil også være historien om den danske flåde på frem-mede have, i Dansk Vestindien, på fredsskabende/fredsbeva-rende operationer eller på togt til fremmede egne.

Fokus vil specielt blive rettet mod nogle af de mange enkelte episoder, der er foregået i denne periode.

Nogle af dem mindre kendte, andre for længst gået i glemmebogen!

Du vil på disse sider også kunne finde mere dybtgående artikler om de enkelte episoder.

For fuldstændigheden skyld er der flere steder også medtaget oplysninger mm. om flåden før 1801, ligesom der er medtaget en artikel om flådens fødsel og de første år.

Ikke kun for historie freaks

Alle de historiske artikler vil blive præsenteret med en kort indledning, spe-cielt rettet til dem, der kun lige vil have genopfrisket historien i hovedtræk.

De enkelte artikler vil herefter løbende blive udvidet med mere baggrunds-stof og yderligere detaljer.

Dette af hensyn til den historiske dokumentation, og os historie-freaks.

44Se Historie Indekset for en komplet liste

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. december 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger