US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 1989-

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historien - Tema:

Flåden efter 1989

Neden for finder du en samlet oversigt over de udgivne historier, der omhandler denne periode.

Indledningsvis vil der altid være en temahistorie, der bredt dækker hele perioden, efterfulgt af en række separate historier.

Enkelt historierne er listet kronologisk fra periodens start.

Temahistorien:

Søværnet efter 1989

Søværnet efter 1989 er præget af de internationale opgaver

Den kolde krig afløst af nye store internationale opgaver

3 korvetter, 1 ubåd og flere enheder af FLYVEFISKEN-klassen har gennem de seneste år ydet Danmarks stør-ste bidrag til internationale operationer.

Enkelt historierne:

Olfert Fischer i Golfen (1990-1991)

Korvetten OLFERT FISCHER

Med OLFERT FISCHER i Golfen

Efter en kort, men hektisk klargøring var korvetten OLFERT FISCHER klar til at deltage i FNs embargo mod Irak.

-

Korvet i Ørkenstorm (1990-1991)

Korvetten OLFERT FISCHER og kystvagtskibet ANDENES

Operation Desert Shield og Desert Storm - set fra en dansk kikkert

Chefen for OLFERT FISCHER beretter her i dagbogsform
om sine og besætningens oplevelser under Golfkrigen

-

Orlogskutteren VEJRØ påsejlet (1994)

Orlogskutteren VEJRØ

Skibskollision i Fehmern Bælt

Fredag 22. juli 1994 afgik orlogskutteren VEJRØ på patruljetjeneste under Sundets Marinedistrikt. - Det skulle blive en usædvanlig tur.

-

AGPA til Thule (1997)

Inspektionskutteren AGPA

Hvis vi blot kan nå Hans' Ø

I forbindelse med støtte til Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kom grønlandskutteren AGPA længere mod nord end sædvanligt.

-

TRITON mindes HMS HOOD (1997)

Det britiske slagkrydser HMS HOOD

En rejse til mindet om H.M.S. HOOD

I marts 1997 tog veteraner fra den engelske slag-krydser HMS HOOD med det danske inspektionsskib TRITON på en minderejse til Danmarksstrædet.

-

På patrulje med GLENTEN (1999)

Patruljefartøjet GLENTEN

Skarpladt øje i farvandet

Vi er om bord på GLENTEN, et patruljefartøj i det danske Søværn. Bygget under den kolde krig, men nu aktiv i en diffus verden.

-

Fiskeriinspektion (1999)

Helikopteren spotter britisk fiskefartøj

Britisk fiskefartøj opbragt

Inspektionsskibet VÆDDEREN opbringer det britiske fiskefartøj FH 628 ROSS ALCEDO for ulovligt fiskeri ved Outer Bailey Banke.

-

Farvel til WILLEMOES-klassen (2000)

Missiltorpedobåden SEHESTED

Et sidste togt med SEHESTED

De ti torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen blev de sidste deciderede torpedobåde i Søværnet.

-

NIELS JUEL i STANAVFORLANT (2000)

Korvetten NIELS JUEL

NIELS JUEL i STANAVFORLANT

Forude lå et togt på godt og vel 3 måneder. Selv om der var forskellige grader af begejstring at spore i besætningen, havde alle det tilfælles, at man var spændt på, hvad de næste måneder ville bringe.

-

Exercise Royal Crown (2000)

Det svenske ubådsbjergningsskib BELOS

Dansk ubåd reddet af svensken

Ubåden NORDKAPEREN gennemførte i 2000 en red-ningsøvelse sammen med det svenske ubådsbjerg-ningsskib BELOS.

-

Søværnets Flyvetjeneste (2000)

Westland Lynx

Flyvetjenesten ved et skillepunkt

Det nye årtusinde vil se store forandringer ved Søværnets Flyvetjeneste, som internationalt har navnet the Royal Danish Naval Air Squadron (RDNAS).

-

Fiskeriinspektion ved Færøerne (2001)

Inspektionsskibet TRITON

TRITON opbringer russisk trawler

En særdeles usamarbejdsvillig skipper på den russiske trawler ISTOK nægter i første omgang at følge med til Færøerne.

-

S321 NORDKAPERENS sidste togt (2001)

Undervandsbåden NORDKAPEREN

En ubådsklasses sidste togt

Orlogsmuseet tog med ubåden NORDKAPEREN på dens sidste togt og prøvede undervejs at dokumentere forholdene om bord i denne ubådsklase.

-

Varderejsning på Ravns Storø (2001)

Varderejsning

Grønlands Kommando og 1. Eskadre hædrer mindet om orlogskutteren TERNEN

Inspektionskutterne og inspektionsskibet VÆDDEREN forlægger mod Ravns Storø (Grønland) for at rejse en stenvarde til minde om orlogskutteren TERNEN og den 8 mands besætning.

-

SÆLEN på patrulje (2002-2003)

Ubåden SÆLEN i Dibjouti

Danmarks længste ubådspatrulje

SÆLEN blev den første danske ubåd, der har været udsendt til krigsmæssige operationer og blev undervejs også den første danske ubåd, der sejlede gennem Suezkanalen.

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

Planlagt patruljering i Middelhavet - nej, klar til krig i Golfen

Fredag 21. marts 2003 vedtog Folketinget det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

-

Operation Active Endeavour (2003)

Missilfartøjer på konvojtjeneste ved Gibraltar

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar

Regeringen valgte at udsende de to missilfartøjer, VIBEN og RAVNEN, som et af Danmarks bidrag til kampen mod den internationale terrorisme.

-

MOBA udfases (2003)

Søværnets Mobile Base (MOBA)

Fra sejldugsdøre i køretøjerne til HARPOON missiler…

Med udgangen af 2003 nedlægges MOBA, Den Mobile Base, som et led i det igangværende forsvarsforlig. Hermed forsvinder en af Søværnets ældste operative enheder.

Se evt. andre perioder:

| FLÅDEN FØR 1801 | ENGLANDSKRIGENE 1801-1814 | FLÅDEN 1814-1848 |
|
SLESVIGSKE KRIGE 1848-1864 | FLÅDEN 1864-1914 | FLÅDEN UNDER 1. VERDENSKRIG 1914-1918 | FLÅDEN 1919-1939 | FLÅDEN UNDER 2. VERDENSKRIG 1940-1945 | FLÅDEN 1945-1989 | FLÅDEN EFTER 1989 |

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: 19. september 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 28. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger