US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Uniformer, distinktioner,
ordner og medaljer mm.

Skansevagt om bord på støtteskibet ABSALON

Tidligere chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral K. B. Jensen, skridter skansevagten af om bord på støtteskibet ABSALON i 2005.
(Foto: Søværnet)

I dette afsnit vil du på et senere tidspunkt kunne finde oversigter over de forskellige uniformer og uniformssystemer mm. som flåden har anvendt siden de første officielle uniformer blev indført i 1722, ligesom der vil være oversigter over distinktioner og gradstegn samt ordner og medaljer.

Dette har dog vist sig at være en ret så omfangsrig proces, ikke mindst at sortere og katalogisere billeder mm., men på opfordring udgives her de første sider, således at det er muligt her igennem at besvare nogle (ikke alle) af de jævnligt stillede spørgsmål.

Uniformer

De første officielle uniformer blev indført i 1722. I dette afsnit gengives nogle af de væsentligste aspekter omkring udviklingen af uniformer/ uniformssystemer i søværnet.

Afsnittet vil løbende blive udvidet med billeder af de forskellige uniformer/ uniformssystemer

44Du kan læse mere om uniformer her...

Distinktioner og gradstegn mm.

I dette afsnit følger en foreløbig oversigt over ærmegradstegnene for officerer efter 8. september 1871.

Du vi desuden kunne finde gradstegn og distinktioner anvendt i søværnet i dag, ligesom der også er en oversigt og uddannelsestegn.

44Du kan læse mere om distinktioner mm. her...

Ordner og medaljer

Umiddelbart er her medtaget en oversigt over de af Forsvarets Medaljer, , der er aktuelle for personel af søværnet og marinehjemmeværnet.

I afsnittet vil du på sigt kunne finde oversigter og datablade for danske og udenlandske (fremmede) ordner, medaljer og hæderstegn tildelt danske officerer, befalingsmænd og menige mfl. fra søværnet gennem tiden.

44Du kan læse mere om Forsvarets Medaljer her...

I øvrigt kan jeg henvise til en eller flere af de nedenstående kilder, såfremt der skulle være spørgsmål, som ikke umiddelbart bliver besvaret i dette afsnit.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Marineblankvåben I, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2001 Nr. 46, forlaget Devantier, Næstved 2001 (ISSN 0108-707X)

&

Danske Marineblankvåben II, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2002 Nr. 47, forlaget Devantier, Næstved 2002 (ISSN 0108-707X)

&

Danske Uniformer, af Chr. Bruun, Første Samling, Kjøbenhavn 1857

&

Den Danske Hær og Flådes uniformer 1886, af Bert Hansen, Frans Løvschall og Birger Nilsson, Våbenhistoriske Aarbøger 1997, forlaget Devantier, Næstved 1997 (ISBN 87-985521-5-5)

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

"

Forsvarskommandoen

&

Hof & Stat 2005, Kongelig Dansk Hof og Statskalender, IT- og Telestyrelsen, København 2005 (ISBN 87-601-9997-0)

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

&

Uniformer for Søværnet, af S. A. Nissen

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger