US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Synspunkter

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Synspunkter

I dette afsnit er der plads til de lidt længere personlige eller officielle synspunkter omkring søværnet i almindelighed, forsvarspolitikken, taktik, skibene, våbensystemer, uddannelse, udviklingen mm.

Der gøres opmærksomhed på, at offentliggjorte indlæg ikke nødvendigvis er udtryk for redaktionens synspunkter eller holdninger!

Ønsker du at kommentere et tidligere offentliggjort indlæg, kan du fx anvende Debat Forum'met her på websiten.

Neden for finder du en kronologisk oversigt over udgivne synspunkter.

01-07-2008:

Helikopterpiloter i Søværnet

Af kommandørkaptajn Karsten P. Hansen (KAS)

I dette indlæg redegør kronikøren for, hvorfor søofficerer er særligt egnede som helikopterpiloter i flådens skibe!

30-03-2008:

Kommunikation som strategisk redskab

Af journalist Christian Brøndum

I dette indlæg fastslår kronikøren, at udfordringerne til forsvarets kommunikation står i kø i disse år, og hvis en officer har ambitioner om at gøre karriere, skal han vise vilje og evne til at håndtere kommunikation som strategisk redskab!

10-02-2008:

Danmark og den næste krig

Af ph.d.-studerende Robert Petersen

I dette indlæg advarer kronikøren mod at fortsætte den paradoksale forsvarspolitik, hvor Forsvaret sender sine bedste soldater og materiel til lande som Afghanistan, samtidig med at den russiske bjørn igen rumsterer rundt i vores baghave!

12-12-2007:

Søværnets fremtidige rolle

Af kontreadmiral Nils Wang

I dette indlæg løftes sløret for flådens fremtidige rolle, og kronikøren fastslår, at den danske flåde nu og i fremtiden består af tre elementer: Mennesker, materiel og opgaver!

01-10-2007:

Maritime helikoptere

Af kaptajnløjtnant Michael G. Landmark

I dette indlæg redegør kronikøren for, hvorfor der er behov for en maritim helikopterkapacitet til løsning af såvel nationale som internationale sømilitære opgaver - herunder til indsættelse under udførelsen af inter-nationale maritime operationer!

19-03-2007:

Den fredløse kommando

Af kommandør Axel Fiedler

I dette indlæg fastslår kronikøren, at Forsvaret står sig bedst og mest professionelt i sin opgaveløsning til gavn for det grønlandske samfund ved at lade Grønlands Kommando forblive i Grønnedal!

19-03-2007:

Søværnet vil ud i verden

Af journalist Jon Arskog

Danmark skal i højere grad deltage i internationale operationer. Det gælder også søværnet, der allerede fra 2007 vil påtage sig flere opgaver ude i verden!

19-03-2007:

Flåden er nu under 1939-niveau

PEDER SKRAM sænket ved Mastekranen

Af marinehistoriker Johnny E. Balsved

I dette indlæg fastslår kronikøren, at søværnet aldrig nogen sinde i historien har rådet over så lille et antal skibe, som vi gør i dag!

-

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

Skriv et indlæg

Du er velkommen til at sende dit indlæg
til Flådens Historie.

Send indlæg eller kronikforslag på
ca. 2000 ord med navn, titel, post-adresse og tlf.nr. til webmaster.

Skriv gerne kortere.

Vi forbeholder os ret til evt. forkortelser, ligesom vi uden nærmere begrundelse forbeholder os retten til at afvise indlæg.

Indlæg kan også indsendes på cd-rom, inkl. en printet version.

Alle indlæg skal være forsynet med min. et foto af forfatteren, sammen med en kort præsentation.

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. juli 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. marts 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger