US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Søværnets samlede materiel 9. april 1940

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945:

Søværnets samlede materiel 9. april 1940

2 artilleriskibe
6 torpedobåde
5 bevogtningsfartøjer (ældre torpedobåde)
10 ubåde
1 mineskib
3 minefartøjer
4 minebåde
1 minedepotbåd
9 minestrygere
5 inspektionsskibe (4)
2 opmålingsskibe
1 værkstedsskib for ubåde

3 luftmarinestationer
15 søluftfartøjer og 9 landluftfartøjer

Minespærringer

I perioden op til den 9. april havde søværnet udlagt følgende minefelter:

Storebælt:

180 miner

Lillebælt:

264 miner

Grønsund:

(mindre spærring)

Flådens skibes placering 9. april 1940

Storebælt:

Inspektionsskibet INGOLF, torpedobådene GLENTEN, HØGEN minestrygerne SØLØVEN, SØRIDDEREN, STØREN, mineskibet LOSSEN og 4 patruljefartøjer

Nyborg:

Torpedobåden ØRNEN

Lillebælt:

Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN og bevogtningsfartøjet NORDKAPEREN

Frederikshavn:

Artilleriskibet PEDER SKRAM og torpedobådene DRAGEN, HVALEN og LAXEN

Århus:

Ubådene HAVFRUEN, HAVMANDEN og HAVKALEN og værkstedsskibet HENRIK GERNER

Hirtshals:

Inspektionsskibet HEJMDAL

Esbjerg:

Inspektionsskibet BESKYTTEREN

Slipshavn:

Bevogtningsfartøjet SÆLEN

Svendborg:

Mineskibet SIXTUS (pga. havari)

Søby, Ærø:

Mineskibet KVINTUS

Helsingør:

Opmålingsfartøjet FREJA

København:
 - Holmen:

Artilleriskibet NIELS IUEL, minestrygerne HAVØRNEN, SØHUNDEN, bevogtningsfartøjerne MAKRELLEN og HAVKATTEN samt ubådene DAPHNE, DRYADEN, ROTA og FLORA

 - Nordre Toldbod:

Inspektionsskibet ISLANDS FALK

Grønsund (minespærring):

2 patruljekuttere

Stubbekøbing:

2 patruljekuttere

Grønland:

Inspektionskutterne TERNEN og MAAGEN

Skibe uden kommando og besætninger:

Holmen:

Værkstedsskibet GRØNSUND, HVALROSSEN, SØBJØRNEN og SØULVEN, SPRINGEREN, NARHVALEN samt ubådene BELLONA, RAN, TRITON og GALATHEA
Minelæggerne LAALAND og LINDORMEN var under bygning, men endnu ikke indgået i tjeneste

Kilde: Baseret på det uddrag af Generalrapport for Søværnet som er trykt i den parlamentariske kommissions bind 1, s. 141 ff.

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger