US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1939-19454Sikringsstyrken

Flåden under 2. verdenskrig 1939-1945:

Sikringsstyrkens formering 1. september 1939

1 artilleriskib (NIELS IUEL)
6 torpedobåde (GLENTEN og DRAGEN-klassen)
7 ubåde
4 værksteds-, inspektions- og opmålingsskibe

Andet skibs- og fartøjsmateriale stillet til rådighed:

3 statsisbrydere
5 patruljefartøjer (fra Toldvæsenet)
1 patruljefartøj (fra Fiskerikontrollen)
1 af Fyrvæsenets skibe (midlertidigt)

Luftfartøjer:

11 søluftfartøjer stationeret i København
2 knyttet til eskadren (i Århus bugt)
2 stationeret i Slipshavn.
9 landluftfartøjer stationeret på Avnø.

Forter og Værker (i alt 800 mand):

Kommandostation Lynetten
Middelgrundsfortet
Flakfortet
Dragørfortet
Kongelundsfortet
Mosede batteri

Søværnets samlede personelstyrke udgjorde 4.300 mand.

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger