US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - A/Aa4Arentoft, John

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Arentoft, John M.

Personlige Informationer

Fulde navn:

John Mogens Arentoft

Fødselsdato:

27. februar 1923

Orlogskaptajn John Arentoft

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af sagfører Marius Christian Nielsen Arentoft og hustru Daisy, født Meyer

Ægteskab:

Gift 21. juni 1947 i Hellerup kirke med Lissi Margaretha Benedicte Hatting

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1942

Kadetaspirant

Januar 1946

Søkadet med tilbagevirkende kraft fra 1. april 1944

14. juni 1947

Søløjtnant II med tjenestealder fra 1. oktober 1946

1. december 1947

Søløjtnant I

1. december 1951

Kaptajnløjtnant

1. september 1958

Orlogskaptajn

1. april 1967

Orlogskaptajn i reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

12. februar 1979

Forsvarets Fortjensttegn for 25 års god tjeneste i Søværnets reserve

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

- 29. august 1943

I Skoledelingen for kadetter

1945

Deltog i fremfinding og hjemtagning af civile skibe og søværnsenheder fra tyske havne under Søløjtnant Harry Larsen

August 1945

Kadetuddannelsen genoptaget

Juli 1947
- marts 1948

Med minestrygeren SØHUNDEN

Marts 1948
- marts 1949

Ved Søværnets Eksercerskole i Arresødal

9. marts 1949
- 8. april 1949

Chef for minestryger af MS-klassen

April 1949
- oktober 1949

Med opmålingsskibet HEJMDAL, opmåling ved Grønland

31. oktober 1949
- 21. april 1950

Chef for minestryger af MS-klassen

April 1950
- juli 1951

Ved Søværnets Kaserne

August 1951
- maj 1953

Adjudant ved Grønlands Kommando

Juli 1953
- juli 1954

Ved Søværnets Eksercerskole

August 1954
- december 1954

Næstkommanderende i torpedobåden BUHL

April 1955
- juli 1955

Med fregatten HOLGER DANSKE, skoleskib for mathelever, til Færøerne, hvor der var opstand i Klaksvig

Juli 1955
- oktober 1956

Næstkommanderende i depotskibet HJÆLPEREN i 1. Torpedobådseskadre

Oktober 1956
- juni 1958

Med fregatten HOLGER DANSKE

September 1958
- april 1961

Næstkommanderende ved artilleriskolen Sjællands Odde

Maj 1961
- maj 1963

Chef for Marinestation Møn

Maj 1963
- januar 1966

I Søværnets operative Kommandos stab

1. april 1966
- 31. marts 1967

Uden for nummer

31. marts 1967

Afsked af linien efter ansøgning

Fra 1967

Rådighedstjeneste

28. februar 1983

Afsked af reserven p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1943

Deltog efter endt internering i den af søofficersskolen arrangerede kursusuddannelse

1944-marts 1945

Med i Kadetgruppen i modstandsgruppen Holger Danske

Marts 1945
- maj 1945

I Hjælpeflotillen under kommandørkaptajn Frederik Bangsbøll

Marts 1966
- 31. august 1969

Undervisningsleder på A/S Regnecentralen, Århus

1966-1974

Næstformand i Århus Officersforening

1968-1973

Medlem af EDB-rådets læremiddeludvalg

1. august 1972

Halvdagsansættelse på LEC og samme dag oprettet eget firm "John Arentoft & CO. A/S", undervisning og konsulentvirksomhed

4. december 1973

Indvalgt i Folketinget for Fremskridtspartiet, Århus Amt. Medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget

Januar 1974

Medlem af Københavns Havnebestyrelse

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger