US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - B4Buhl, Peter

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Buhl, Peter

Personlige Informationer

Fulde navn:

Peter Buhl

Fødselsdato:

16. maj 1789

Sekondløjtnant Peter Buhl

Fødested:

Fredericia

Familie
relationer:

Søn af byfoged, kancelliråd Hans Buhl og hustru Mette Dorothea, født Thomsen

Ægteskab:

Ugift

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1802

Kadet

20. november 1807

Sekondløjtnant

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1809

Ridder af Dannebrogordenen

28. januar 1812

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1807

Fører af en armeret barkas, underlagt premierløjtnant Chr. Wulff, med station ved Kalveboderne

1807

Efter at være bleven rask indrulleringsofficer i Korsør

Maj 1808

Fører af kanonjolle Nr. 1 med station ved Kalvebod strand

21. juni 1808

Beordret til at rejse til Nakskov og sørge for udrustningen af briggen TICKLERS

1809-1810

Chef for en kanonchalup i flotillen ved Nakskov under premierløjtnant Chr. Wulff

1811

Chef for kanonchalup E Nr. 7 ved Fladstrands-flotille under premierløjtnant J. C. de Falsen

13. april 1811

Chef for Kanonchalup I Nr. 6 og efterfølgende for en erobret engelsk kanonbåd Prise Nr. 2

1812

Med fregatten NAJADEN

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

27. august 1807

Blev hårdt såret under angrebet på batteriet på Gamle Pesthus, hvorved hans venstre arm blev knust og måtte amputeres.

20. november 1807

Udnævnt til sekondløjtnant "for hans ferme, raske og modige forhold i aktionen den 27. august"

23. maj 1809

Deltog i kampen ved Omø med den engelske fregat MELPOMENE og tog adskillige priser

27. marts 1811

Deltog i ekspeditionen til Anholt og blev tilfangetaget på tilbageturen af Captain Steward

3. april 1811

Udvekslet og landsat i Randers

5. juli 1811

Deltog i angrebet på en stor konvoj SØ for Hjelm, blev såret og atter taget til fange af ovennævnte Captain Steward

8. juli 1811

Melder at han er udfriet af fangenskab og ankommet til Fladstrand

December 1811

J. C. de Falsen meddeler: "Buhl's udmærkede Forhold saavel ved Anholt som ved Hielmen er det Kgl. Collegium bekjendt"

6. juli 1812

Faldt i slaget ved Lyngør i kampen mod det engelske linieskib DICTATOR, Captain Steward. Chefen for NAJADEN, kaptajn H. P. Holm skriver i sin rapport, at Buhl, "var et lige saa ædelt Menneske som kæk Officer"

1912

Mindesmærke for sekondløjtnant Peter Buhl rejses i Fredericia

44Se mindesmærket for sekondløjtnant Peter Buhl

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

6. juli 1812

Begravet i Krigergraven på Askerø ved Lyngør, Norge

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 14. juli 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger