US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - D4Dockum, C. E. van
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Dockum, C. E. van

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Edvard van Dockum

Fødselsdato:

29. februar 1804 (se også Yderligere bemærkninger)

Admiral C. E. van Dockum

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af viceadmiral Jost van Dockum og hustru Suzanne Cathrine, født Holm

Ægteskab:

Gift 11. april 1840 i Garnisons kirken med Louise Sophie Caroline Bauditz

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1815

Kadet

16. september 1821

Sekondløjtnant med H.M. Kongens Æressabel

1. november 1828

Premierløjtnant

29. maj 1840

Kaptajnløjtnants karakter (Stillet à la suite, så længe han er til tjeneste i Vestindien)

20. september 1847

Kaptajn

21. november 1852

Kommandørkaptajn

14. december 1857
- 21. januar 1860

Kontreadmirals karakter

28. maj 1868

Kommandør

4. juni 1868

Admiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, Dekoration eller Udmærkelse:

1819

Gerners Medalje

16. september 1821

H.M. Kongens Æressabel

3. maj 1843

Ridder af Dannebrogordenen

23. september 1848

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

6. oktober 1853

Kommandør af Dannebrogordenen

24. januar 1860

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1822-1823

Med korvetten NAJADEN til Vestindien

19. oktober 1823

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste (Rejsepas til udlandet meddelt 20. oktober)

1829

Kom hjem fra fransk tjeneste

1. januar 1830

Indrulleringsofficer i Assens

1831

Næstkommanderende i korvetten NAJADEN, kadetskib

1. januar 1833

Indrulleringsofficer i Stubbekøbing

1833-1834

Næstkommanderende i briggen ALLART til Vestindien

1835

Chef for dampskibet KIEL til disposition for H.M. Kongen

5. april 1840

Udnævnt til Adjudant hos Generalguvernøren for de Vestindiske besiddelser for et tidsrum af 3 år

1. juli 1840
- 1843

Tillige Havnekaptajn på St. Croix og militær sekretær ved Generalguvernementet

1. maj 1844
- 27. september 1845

Chef for briggen ST. CROIX til Vestindien og New York

1. november 1845

Næstkommanderende ved Søkadetkorpset

31. maj 1846

Chef for Søkadetkorpset

1846, 1848, 1849 og 1850

Chef for korvetten FLORA, kadetskib

20. marts 1848

Medlem af Defensionskommissionen

17. august 1849

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

25. november 1850
- 27. januar 1852

Marineminister

1853

Eskadrechef og chef for linieskibet DANNEBROG

1857

Chef for fregatten NIELS JUEL i Nordsøen og Atlanterhavet

14. december 1857
- 21. januar 1860

Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i London

28. december 1862

Flådeinspektør

1863

Chef for Eskadren, bestående af ABSALON, ESBERN SNARE, FYLLA, SKIRNER og 3 skruekanonbåde

1864

Chef for Blokadeeskadren i Østersøen, med fregatten SJÆLLAND som flagskib

17. september 1866
- 1. november 1867

Marineminister

27. januar 1868
- 27. marts 1869

Flådeinspektør

4. juni 1868

Chef for Søofficerskorpset

1. juni 1874

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

11. november 1823

Kammerjunker

1824

Melder at være kommet ombord i fregatten MARIA THÉRÈSE bestemt til Sydamerika.

1. oktober 1826

Melder at han 1. august afgik fra MARIA THÉRÈSE i Rio, er nu ankommet til Rochefort med briggen ALACRITY.

10. november 1826

Melder fra Paris, at han har fået tilladelse til at aflægge et besøg i Danmark.

Foråret 1827

Sejler fra Danmark til England med briggen ST. JAN, besøgte skibsværfterne i Plymouth og Yarmouth. Rejste videre til Frankrig, besøgte Cherbourg og Havre og rejste derfra til Paris

10. juli 1827

Rejser fra Paris for at gå ombord i et fransk skib i Toulon.

19. august 1827

Er kommet ombord i linieskibet SCIPIO til Levanten.

22. oktober 1827

Sender rapport om søslaget ved Navarino.

31. oktober 1828

Ombord i linieskibet CONQUÉRANT, melder om fæstningen Patras' indtagelse 30. oktober.

25. november  1843

Generalguvernør Scholten udtaler sin store tilfredshed med og påskønnelse af van Dockum's udmærkede tjeneste i Vestindien.

12. oktober 1848

Kongevalgt medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling.

1. november 1851

Kammerherre

1855-1857

Medlem af Folketinget

17. marts 1864

Deltog i slaget ved Rügen

44Læs mere om træfningen ved Rügen

-

Yderligere bemærkninger:

Kirkebogen angiver, at han er født 6. marts 1804, og på hans gravsten står født 28. februar 1804.

Efter sin afsked bosatte van Dockum sig i Helsingør, stiftede forskellige legater til fordel for Søværnets personel og for sømandsstiftelsen Bombebøssen i København.

-

Død

Dato:

Begravelse:

29. januar 1893

Død i Helsingør, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger