US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Garde, Erik
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Garde, Erik

Personlige Informationer

Fulde navn:

Erik Garde

Fødselsdato:

16. juli 1891

Premierløjtnant Erik Garde

Fødested:

Sæby

Familie
relationer:

Søn af kommandør Alfred Garde og hustru Marie Claudia Garde, født Ravnkilde

Ægteskab:

Gift 1. gang med Carmen Riise, ægteskabet opløst.
Gift 2. gang med Rita, født Mørch, ægteskabet opløst.
Gift 3. gang med Inger Ingwersen, født Nørgård

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1907

Kadet

23. september 1911

Sekondløjtnant

18. maj 1912

Premierløjtnant

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

 -

Ikke oplyst

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1911-1912

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

Marts 1913
- December 1913

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island

April 1914
- August 1914

Med kongeskibet DANNEBROG, bl.a. til England, Frankrig og Holland

December 1914
- November 1915

Chef for torpedobåden STØREN, i sikringsstyrken

November 1915
- April 1917

Med krydseren VALKYRIEN til Vestindien

Maj 1917
- Maj 1918

Elev og næstkommanderende i undervandsbåde i forbindelse med tjeneste i flådens overkommando

Maj 1918
- Januar 1919

Chef for Undervandsbåde

15. januar 1919

Orlov

15. maj 1922

Atter indtrådt i tjeneste

13. oktober 1922

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1919-1920

Tjeneste i Em. Z. Svitzers bjergningsentreprise

25. oktober 1919
- 22. juli 1922

Skibsfører i Svitzers bjergningsentreprise

1940-1945

Leder af handelsafdelingen i Falcks Redningskorps (herunder fremskaffelse og indkøb af materiel til korpsets brug

-

Yderligere bemærkninger:

Blev under 2. verdenskrig grebet af de tyske nazisters tanker og omgikkes for meget selskabeligt med herværende tyskere og danske nazister. Blev derfor efter pres fra personalet afskediget efter Danmarks befrielse 5. maj 1945.

-

Død

Dato:

Begravelse:

27. april 1957

Bisat fra Bispebjerg Krematorium, urne nedsat i ukendtes grav på Bispebjerg kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger