US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Gottlieb, Johan L.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Gottlieb, Johan L.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Johan Ludvig Gottlieb

Fødselsdato:

11. august 1809

Admiral Johan Gottlieb

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kaptajnløjtnant, senere justitsråd og toldkontrollør Wincents David Gottlieb og hustru Anna Dorthea, født Schrøder

Ægteskab:

Gift september 1835 i Nyborg med Jensine Vilhelmine Erika Holgine Biørn

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1821

Kadet

21. december 1827

Sekondløjtnant

28. oktober 1836

Premierløjtnant

16. januar 1847

Kaptajnløjtnant

21. november 1852

Kaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn

28. maj 1868

Kommandør

1. december 1874

Admirals karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. oktober 1849

Ridder af Dannebrogordenen

1. juni 1864

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

1. juni 1874

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

9. maj 1876

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1828-1829

Med briggen ST. CROIX til Vestindien

18. april 1830

Permission i 6 måneder for at gå i koffardifart

23. september 1832

Permission i 5-6 måneder for at gøre en rejse med et dansk koffardiskib til Messina

1833

Med korvetten GALATHEA til Middelhavet

1836

Med linieskibet SKJOLD

1. januar 1837
- 1. januar 1839

Indrulleringsofficer i Stubbekøbing

1837
- april 1838

Næstkommanderende i skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona, og blev i Glückstadt vinteren over som tilsynsførende under skonnertens oplægning

1839

Med korvetten GALATHEA til Middelhavet

1. april 1841
- 1. april 1842

Indrulleringsofficer i Nyborg og næstkommanderende på vagtskibsstationen

1841

Tillige næstkommanderende i skonnerten DELPHINEN

1843-1844

Næstkommanderende i briggen ØRNEN til Sydamerika

1. januar 1845
- 1. januar 1847

Indrulleringsofficer i Hjerting

1845

Næstkommanderende på Vagtskibsposten på batteriet TREKRONER

November 1845
- marts 1846

Chef for Vagtskibsposten på batteriet TREKRONER

1846

Næstkommanderende i korvetten FLORA, kadetskib

1848

Næstkommanderende på fæstningen Christiansø til 10. oktober

1849 og 1850

Chef for en division rokanonbåde ved Sønderjyllands østkyst

1851

Meddommer med kadetskibet, korvetten FLORA

3. august 1851

Inspektionsofficer ved Søetatens Drengeskole og medlem af skolekommissionen

1855

Næstkommanderende i linieskibet VALDEMAR

1856

Chef for korvetten THOR til Færøerne

1857

Chef for linieskibet SKJOLD som logiskib

1858-1859

Chef for korvetten HEIMDAL til Vestindien

1861

Chef for linieskibet FREDERIK VI

9. juli 1863
- 21. september 1863

Chef for fregatten TORDENSKJOLD

1. januar 1864
- 10. juli 1864

Chef for fregatten NIELS JUEL, standerskib i Nordsøeskadren

10. juli 1864
- 21. november 1864

Chef for panserfregatten DANNEBROG

6. maj 1870

Formand i Konstruktions- og Regleringskommissionen

15. maj 1870
- 21. september 1870

Midlertidig Flådeinspektør

3. august 1870
- 21. september 1871

Midlertidig chef for Søofficerskorpset

1872

Eskadrechef med sin stander hejst i skonnerten ESBERN SNARE

1. december 1874

Afsked med Admirals karakter

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

9. maj 1864

Deltog som chef for fregatten NIELS JUEL i Slaget ved Helgoland.

44Læs historien her

2. januar 1865
- 13. januar 1872

Medlem af bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og of invalideforsørgelsen

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

18. november 1886

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger