US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Grandjean, Asger E. V.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Grandjean, A. E. V.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Asger Emil Valdemar Grandjean

Fødselsdato:

26. januar 1889

Kommandør Asger E. V. Grandjean

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af grosserer Sophus Julius Grandjean og hustru Anna Marie, født Carlson

Ægteskab:

Gift 16. juli 1921 i Holmens Kirke med Hedwig Alwine Auguste (Ulla) Hell, født Haak

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1905

Kadet

24. september 1909

Sekondløjtnant

24. september 1910

Premierløjtnant

1. december 1919

Kaptajn

1. april 1925

Orlogskaptajn

1. juli 1931

Kommandørkaptajn

1. februar 1937

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1926

Ridder af Dannebrogordenen

2. april 1933

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

13. juli 1939

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1909-1910

Med skonnerten INGOLF til Vestindien

1911

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island

1913-1914

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

1914

Med krydseren HEJMDAL, øvelsesskib for Kadetskolen og Ingeniørelevskolen

7. august 1914
- 9. maj 1915

Med krydseren GEJSER i Sikringsstyrken

Maj 1915
- maj 1916

Elev på Søværnets Flyveskole

10. maj 1916

Flyvebådsfører

November 1916
- april 1917

Tjenesteophold i USA

1918-1919

Leder af Flyvebådsstationen

1918-1919

Kortere tjenesteophold i Tyskland, Norge og England

1. april 1919

Chef for Flyvebådsstationen

1923-1925

Fungerende chef for Marinens Flyvevæsen

1924-1927

Tillige til tjeneste i Marineministeriet

1. april 1925
- 1941

Chef for Marinens Flyvevæsen

1925

Chef for mineskibet LOSSEN som skoleskib

Maj 1933
- september 1933

Chef for inspektionsskibet FYLLA, kadetskib og fiskeriinspektion ved Island

1. november 1941
- 29. august 1943

Chef for Flådestationen

29. august 1943
- 21. oktober 1943

Interneret af tyskerne

5. maj 1945
- 3. december 1948

Chef for Flådestationen og Havnekommandant i København

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1919-1920

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

1919-1920

Medlem af Kommissionen vedr. postbesørgelser med Luftfartøjer

1919-1926

Medlem af Luftfartskommissionen

1919-1930

Medlem af Delegationen til afslutning af Luftfartsoverenskomster med andre Lande

1920-1924

Medlem af Udvalget vedr. Statens Lufthavn på Amager

1920-1926

Konsulent for Ministeriet for Offentlige Arbejder i Luftfartssager

1926-1940

Medlem af Luftfartsrådet og af dettes forretnings-udvalg

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

3. december 1948

Bisat fra Holmens kirke og begravet på Holmens Kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger