US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - G4Greve, Svend B. V. J

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Greve, S. B. V. J.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Svend Bernhard Vilhelm Johannes Greve

Fødselsdato:

17. september 1898

Kommandør S. B. V. J. Greve

Fødested:

Brahetrolleborg

Familie
relationer:

Søn af godsforvalter Carl Johan Greve og hustru Alma, født Tischer

Ægteskab:

Gift 28. december 1945 i Sct. Jacobs kirke med Ellen Margrethe (Maruska) Hancke, født Larsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1916

Kadet

9. februar 1921

Sekondløjtnant

1. januar 1922

Premierløjtnant

6. april 1931

Kaptajnløjtnant

1. juni 1938

Orlogskaptajn

1. februar 1946

Kommandørkaptajn

1. oktober 1950

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1. juni 1930

Fortjenstmedaljen i sølv med spænde (DANA-Ekspedi-tionen 1928-30)

29. januar 1942

Ridder af Dannebrogordenen

4. oktober 1949

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

1954

2. spænde til Fortjenstmedaljen i sølv (Galathea-Ekspeditionen 1950-52)

2. april 1955

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

23. september 1960

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1921-1922

Elev ved flyvebådsstationen

1922

Certifikat som flyvebådsfører

Oktober 1922
- oktober 1923

Flyvebådsfører

1923-1924

Med inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1924

Flyvebådsfører

1924-2925

Elev på Søværnets Officersskole

1925

Flyvebådsfører

9. oktober 1925

Kom alvorligt til skade ved nedstyrtning med en flyvebåd

9. oktober 1925
- 5. juli 1926

Sygemeldt

1926-1927

I Marinestaben

1927

Med kongeskibet DANNEBROG

August 1930

Chef for BESKYTTEREN som luftdepotskib i eskadre

1. oktober 1930
- 31. juli 1934

Ved Kadetskolen (fra 1932 Søofficersskolen), fra 2. maj 1931 som skoleofficer

1931

Med artilleriskibet NIELS IUEL, kadetskib

1933

Med inspektionsskibet FYLLA, kadetskib og fiskeriin-spektion ved Island

August 1934
- december 1934

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Island

Juni 1935
- december 1936

Næstkommanderende i inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriinspektion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

1936-1938

Næstkommanderende ved Kvartermester- og Under-kvartermesterskolerne

1937

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

April 1938
- oktober 1939

Chef for Flyveskolen

Oktober 1939
- marts 1940

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL, flagskib i 1. Eskadre under Sikringsstyrken

1. april 1940
- 8. april 1940

Chef for Luftmarinestation Avnø

8. april 1940
- 1. august 1940

Næstkommanderende i artilleriskibet NIELS IUEL som stamskib

August 1940
- oktober 1940

Chef for mineskibet LOSSEN, personeluddannelse under besættelsen

Februar 1941
- maj 1943

Ved Søværnets Kaserne

22. juni 1943
- 29. august 1943

Ved Kystflådens minestrygningscentral

5. maj 1945
- 8. juni 1945

Ved Jydske Marinekommando i Århus

September 1945
- december 1945

Chef for Arresødallejren

Marts 1946
- maj 1946

Chef for Flakfortet

Mej 1946
- december 1946

Chef for Arresødallejren

7. februar 1947
- 8. juni 1947

Chef for fregatten HOLGER DANSKE og gruppechef

1947-1951

Til rådighed for Forsvarsministeriets foredragsudvalg og værnenes oplysningskontor

11. februar 1951
- 17. juli 1952

Chef for fregatten GALATHEA på de sidste ca. 2/3 af dennes verdensomspændende dybhavsekspedition

18. juli 1952
- 18. juni 1953

Varetog tjenesten som chef for Flådestationen

18. juni 1953
- 20. marts 1957

Chef for Flådestationen (København)

1. april 1957
- 30. september 1960

HM Kongens Jagtkaptajn, herunder juni 1958, juni 1959 samt juni-august 1960 chef for kongedelinger til hhv. Finland, Færøerne og Grønland

30. september 1960

Afsked af linien på grund af alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

November 2927
- april 1928

I koffardifart med ØK

Juni 1928
- juli 1930

1. styrmand på havundersøgelsesskibet DANA på Carlsberg-fondets oceanografiske ekspedition omkring jorden

1. oktober 1960

Kammerherre

1. oktober 1960
- 1. oktober 1968

Slotsforvalter på Fredensborg

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. december 1971

Bisat fra Fredensborg Slotskirke, urne nedsat på Asminderød kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. november 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger