US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Holm, Peter Christian
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Holm, P. Chr.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Peter Christian Holm

Fødselsdato:

25. december 1807

Kaptajn (kommandør) Peter Christian Holm

Fødested:

Christianssted på St. Croix

Familie
relationer:

Søn af kaptajn Hans Peter Holm og hustru Marie, født Heegaard

Ægteskab:

Gift 1. gang 22. maj 1839 i Holmens kirke med Maria Caroline Pedersen.
Gift 2. gang 14. august 1846 i Holmens kirke med Louise Margrethe Hetsch

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1819

Kadet

22. december 1826

Sekondløjtnant

30. november 1834

Premierløjtnant

16. juni 1842

Kaptajnløjtnant

21. november 1852

Kaptajn

27. december 1857

Kommandørkaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn (Kommandør)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. oktober 1849

Ridder af Dannebrogordenen

1. juni 1864

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1827-1828

Med korvetten DIANA til Vestindien

28. september 1829
- 1. januar 1833

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

1833

Med korvetten GALATHEA til Middelhavet

1. januar 1837

Indrulleringsofficer i Tønder

1837-1838

Med briggen ST. THOMAS til Vestindien

1842-1843

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vestindien

1846

Meddommer i kadetskibet, korvetten FLORA

1848

Chef for briggen ST. CROIX, vagtskib i Sundet

1849

Chef for briggen ST. CROIX, på blokade i Østersøen

August 1849

Chef for briggen ØRNEN

1850

Chef for korvetten DIANA til Island

1851

Chef for skonnerten DELPHINEN, vagtskib i Storebælt

1852

Chef for korvetten GALATHEA, vagtskib i Sundet

7. august 1853
- 7. september 1853

Chef for korvetten VALKYRIEN, kadetskib

20. marts 1854
- 8. november 1854

Chef for dampskibet HEKLA under krigsberedskab

1856-1858

Konstitueret Havnekaptajn i København

1860

Chef for fregatten THETIS

15. april 1861
- 8. juni 1861

Chef for linieskibet DANNEBROG under krigsberedskab

1864

Chef for fregatten JYLLAND under krigsberedskab

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

7. december 1828

Melder fra Brest, at han er kommet ombord i korvetten LA SEINE.

8. marts 1829

Han er kommet ombord i fregatten LA THEMIS, bestemt for Vestindien.

1. januar 1830

Er med LA THEMIS kommet tilbage til Brest.

24. juli 1830

Sender fra samme skib en udførlig rapport om ekspe-ditionen mod og indtagelsen af Algier. Chefen for THEMIS fremsender rapporten med en meget anerkendende anbefaling for Holm.

12. oktober 1830

Er kommet ombord i fregatten LA VICTOIRE bestemt til at have station ved Algier

1831

Med fregatten LA VICTOIRE i Middelhavet.

1832

Deltog med fregatten LA VICTOIRE i Arcone's erobring.

1. januar 1833

Afgik fra fregatten LA VICTOIRE i Toulon og rejste til Paris, hvorfra han vil rejse hjem.

9. maj 1864

Deltog med ære i slaget ved Helgoland.

44Læs historien her

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

2. oktober 1864

Død i København, begravet på Holmens kirkegård, hvor fregatten JYLLAND's besætning rejste ham et mindesmærke.

44Se mindesmærket her

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Fregatten JYLLAND i krig og fred, under redaktion af P. A. Feldthusen og Alfred Jeppesen, Gyldendalske Boghan-del, København, 1944

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger