US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Krenchel, Hendrich E.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Krenchel, Hendrich E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hendrich Emil Krenchel

Fødselsdato:

25. oktober 1801

Kommandørkaptajn  Hendrich E. Krenchel

Fødested:

Stege

Familie
relationer:

Søn af købmand, premierløjtnant ved Borgerkorpset Hendrich Krenchel og hustru Bartholine Charlotte, født Meyer

Ægteskab:

Gift 1842 med Oline Clausine Hornemann

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1813

Kadet

16. september 1821

Sekondløjtnant

28. februar 1829

Premierløjtnant

2. september 1833

Kaptajn

29. september 1853

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

13. september 1848

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

3. oktober 1821

Orlov i 3 måneder for at sejle med et faderen tilhørende skib

16. december 1821

Orloven forlænget med 2 måneder

6. marts 1822

Orlov i 18 måneder for at sejle med et koffardiskib i Middelhavet

5. april 1823

Hans orlov forlænget med 6 måneder

1823-1824

Med briggen ST. JAN til Vestindien

6. juli 1827

Orlov i 1 år

1829

Næstkommanderende i skonnerten ATALANTE, vagtskib ved Altona

1. januar 1830
- 8. november 1830

Indrulleringsofficer i Hjerting

8. november 1830

Inspektionsofficer ved Søartilleriet

1832

Chef for en kanonchalup på en sammenlignende besejling mellem både af forskellig type

1832-1833

Med korvetten DIANA til Vestindien

1. januar 1834

Indrulleringsofficer i Helsingør

1834

Næstkommanderende i skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1834-1835

Skal blive i Altona som tilsynsførende efter skonner-tens oplægning

15. marts 1835

Orlov i indtil 4 år

8. juli 1838

Hans orlov forlænget med 1 år

1. december 1839

Ankommet til København og meldte sig atter til tjeneste

1840-1841

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vestindien

21. april 1842

Orlov i 14 dage for at rejse til Berlin

7. maj 1842

Orloven forlænget med yderligere 14 dage

18. juli 1842

Orlov i 2 år for at føre barken KONGEN AF DANMARK på en jordomsejling

1843

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1844

Chef for Vagtskibsposten ved København på batteriet TREKRONER

1845-1846

Chef for briggen ØRNEN til Marokko, Guinea og Vestindien

3. april 1847
- 16. december 1847

Chef for korvetten NAJADEN, vagtskib i Sundet

29. marts 1848
-14. april 1848

Chef for Kanonbådsflotillens 1. division ved Slesvigs Østkyst

14. april 1848
- 9. september 1848

Overtog kommandoen i korvetten NAJADEN, da chefen var taget til fange

9. september 1848

Chef for korvetten FLORA

1849

Chef for en division Rokanonbåde i Lillebælt, selv ombord i kommandojagten LOLLAND, foretog under udfaldet fra Fredericia 6. juli en landgangsoperation ved Skærbæk og besatte Snoghøj

44Læs mere om Marinen og udfaldet fra Fredericia

29. september 1853

Afsked af Søetaten med kommandørkaptajns karakter

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

2. september 1833

Kaptajn Zahrtmann, chef for briggen ALLART, skriver, at Krenchel's iver og påpassenhed ved de daglige observationer fortjener den bedste anbefaling.

19. august 1848

Marineministeriet udtaler sin anerkendelse af den kraftige måde Krenchel har souteneret posten ved Holnis, og af den i affæren 17. august udviste raskhed.

17. juli 1849

Generalløjtnant von Bülow udtaler til eskadrechefen en varm anerkendelse af Krenchel's virksomhed under slaget ved Fredericia

29. september 1853

Udnævnt til Havnekaptajn i København, Havnemester og medlem af Københavns Havneadministration

24. januar 1856

Undersøgelse beordret mod ham først ved Kombinations Ret, fra 30. april 1856 ved en særlig Kommission i anledning af en sigtelse for at han skulle have tilegnet sig nogle fartøjshvilere, hvis værdig kun var nogle få Rdl.

4. juni 1856

Suspenderet og indsat i varetægtsarrest

23. januar 1858

Af Kommissionsdomstolen dømt til simpelt fængsel i 3 måneder i anledning af forskellige uregelmæssigheder og uordner i sin embedsførelse. Straffen blev afsonet i Kastellet

1. januar 1859

Atter indsat i sit embede

1. april 1860

Afsked med ventepenge i anledning af forandring ved Havnekaptajns stillingen

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

5. april 1864

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger