US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - L4Larsen, P. Ellegaard
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Larsen, P. Ellegaard

Personlige Informationer

Fulde navn:

Peder Ellegaard Larsen

Fødselsdato:

21. december 1939

Kommandørkaptajn P. Ellegaard Larsen

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af flyverkvartermester, major Laurids Verner Larsen og hustru Mary Kathrine Ellegaard, født Jensen

Ægteskab:

Gift i 1965 med pædagogisk konsulent Annette, født Soelberg

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1960

Kadet - Intendanturfaglig linie

29. oktober 1962

Premierløjtnant

1. august 1967

Kaptajnløjtnant

1. november 1972

Orlogskaptajn

1. september 1985

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

11. marts 1985

Forsvarets Hæderstegn

20. september 1995

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1963-1967

Tjeneste på Grønland og i operative enheder:
- Flådestation GRØNNEDAL
- Korvetten FLORA
- Minelæggeren FYEN

1967-1970

Søværnskommandoen, stabsofficer i Marinestaben, forvaltning af civilt personel

1970-1973

Sagsbehandler i Forsvarsministeriet, departementets 8. kontor

1974-1979

Planlægningsofficer ved Søværnets Materielkomman-do, reorganisering af kommandoens centralledelse

1979-1982

Skoleofficer ved Søværnets Officersskole, faggruppe-leder administration og sprog

1982-1983

Planlægningsofficer ved Søværnets Materielkomman-do, reorganisering af Orlogsværftet

1983-1985

Sektionschef ved Søværnets Materielkommando, chef for Budgetsektionen

1985-1990

Sektionschef i Forsvarskommandoen, chef for For-svarsstabens Driftsøkonomisektion

1990-1991

Afdelingschef ved Flådestation København, chef for Administrationsafdelingen

1991-1996

Ved Forsvarsstaben, medlem af Implementerings-gruppen vedrørende udflytningen fra Holmen (IG HUF)

1996-1999

Chef for Marinestation Holmen

31. december 1999

Afskediget med pension

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1968-1973

Diplomprøven (HD) i organisation og tillægsprøve i offentlige forvaltning ved Handelshøjskolen i København

1973-1974

Stabskursus for Søværnet ved Forsvarsakademiet

1987

Defense Resources Management Course ved Naval Postgraduate School, Monterey, Californien, USA

1999-

Københavns Universitet, Åben uddannelse, Institut for Historie

2002-

Medlem af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger