US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - L4Lolle, Jørgen F. T.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Lolle, Jørgen F. T.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Jørgen Frederik Tønnesen Lolle

Fødselsdato:

8. december 1908

Kommandørkaptajn Jørgen F. T. Lolle

Fødested:

Skelby på Falster

Familie
relationer:

Søn af proprietær Niels Andreas Tønnesen Lolle og hustru Johanne Margrethe, født Jørgensen

Ægteskab:

Gift 27. december 1936 i Krist kirke, Kolding, med tandlæge Gerda Marie Hansen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1927

Kadet

1. september 1930

Søløjtnant II

1. december 1932

Søløjtnant I

1. maj 1939

Kaptajnløjtnant

1. december 1945

Orlogskaptajn

1. november 1951

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

4. oktober 1951

Ridder af Dannebrogordenen

4. oktober 1957

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1930

Gennemgik observatorskole ved Flyvevæsenet

Oktober 1931
- september 1932

Ved Undervandsbådsdivisionen med gennemgang af ubådsskole, dykkerskole I og II og tjeneste i værk-stedskibet HENRIK GERNER på 4 togter

Januar 1933
- april 1933

Gennemgik søofficerskursus ved Søofficersskolen

Juli 1933
- august 1933

Med torpedobåden SØULVEN i torpedobådsflotillen på selvstændigt togt og i eskadre

September 1933
- februar 1934

Med ØK's JAVA til Østasien

Februar 1934
- december 1934

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN

Januar 1935
- april 1935

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN

April 1935
- juli 1935

Med værkstedsskibet HENRIK GERNER i undervands-bådsflotillen

Juli 1935
- september 1935

Med torpedobåden DRAGEN i torpedobådsflotillen på selvstændigt togt og i eskadren

Februar 1936
- februar 1937

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriinspek-tion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

August 1937
- september 1937

Med værkstedsskibet HENRIK GERNER i undervands-bådsflotillen

Maj 1938
- september 1938

Med kongeskibet DANNEBROG

Oktober 1938
- marts 1939

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK, fiskeriinspek-tion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne

Maj 1939
- juli 1939

Næstkommanderende i torpedobåden LAXEN i torpedobådsflotillen i øvelseseskadren

1. september 1939
- 1. maj 1940

Næstkommanderende i torpedobåden LAXEN i 1. torpedobådsgruppe i sikringsstyrken

6. oktober 1941
- 27. april 1942

Chef for bevogtningsfartøjet MAKRELEN i kystbevogt-ningen

27. april 1942
- 5. oktober 1942

Chef for bevogtningsfartøjet SÆLEN i kystbevogtnin-gen

5. oktober 1942

- 29. august 1942

Ved kystbevogtningen på Lynetten

1943-1945

I Sverige med tjeneste dels i Den danske Brigade, dels 15. august 1944-15. januar 1945 i de svenske jagere EHRENSKJÖLD og GÖTEBORG

44Læs mere om Den danske Flotille

Juli 1945
- oktober 1945

Næstkommanderende i opmålingsskibet HEJMDAL

1946

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

September 1946
- april 1948

Næstkommanderende ved Kvartermester- og Under-kvartermesterskolerne

April 1948
- december 1951

I Marinestabens (fra 1. august 151 benævnt Søværns-staben) Kommandosektion

1. februar 1952
- 15. marts 1953

Chef for korvetten THETIS of for fiskeriinspektionen i Nordsøen

Marts 1953
- september 1956

Næstkommanderende ved Søværnets Officersskole

November 1956
- november 1958

Chef for Færøernes marinedistrikt og NATO Island Commander Faroes

Januar 1959
- april 1960

Stabschef ved Flådestation København

April 1960
- august 1962

Chef for Stationsafdelingen ved Flådestation Købenahvn og for Marinekaserne København (tidl. benævnt Søværnets kaserne)

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

 -

Ikke oplyst

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

22. august 1962

Begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger