US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - M4Muxoll, Frederik C. G.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Muxoll, Frederik C. G.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frederik Christian Georg Muxoll

Fødselsdato:

27. november 1804

Kaptajn Frederik Muxoll

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af købmand Rahr Anthon Muxoll og hustru Sophie Frederikke, født Søegaard

Ægteskab:

Gift 26. oktober 1828 i Holmens kirke med Emilie Marie Sophie Lund

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1820

Kadet

19. december 1824

Sekondløjtnant

6. juni 1833

Premierløjtnant

13. februar 1841

Kaptajnløjtnant

3. august 1851

Kaptajn

11. august 1857

Kommandørkaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn

28. maj 1868

Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

16. august 1843

Ridder af Dannebrogordenen

13. september 1848

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

5. september 1864

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1826-1827

Med korvetten FORTUNA til Nordamerika og Vestindien

1833

Med korvetten GALATHEA til Middelhavet

1. januar 1834

Indrulleringsofficer i Varde

1834

Med linieskibet DRONNING MARIA

6. november 1834

Midlertidig løjtnant ved Søkadetkorpset

1835

Med korvetten NAJADEN, kadetskib

1835-1837

Næstkommanderende i briggen ALLART til Vestindien

1. januar 1838

Indrulleringsofficer i Aabenraa

5. marts 1838

Krydskontrollør ved Hertugdømmernes Vestkyst, i Krydstoldvæsenet i 3 år

24. januar 1841

Må blive endnu 1 år ved Krydstoldvæsenet

1843

Chef for kronprinsens lystjagt NEPTUN

1844

Med fregatten GEFION i eskadre til Middelhavet, fra 19. maj som næstkommanderende

1845

Meddommer med kadetskibet, korvetten FLORA

12. januar 1846

Beordret til inspektør ved det forenede Krydstold-væsen for et tidsrum af 2 år

1848-1849

Til tjeneste ved Operationshærens stab

26. mart 1850
- 16. december 1850

Chef for briggen ØRNEN under krigsudrustning

1. april 1851
- 13. december 1851

Chef for korvetten NAJADEN, vagtskib i Sundet

1851-1854

Takkelmester

26. marts 1852
- 1. november 1852

Chef for korvetten FLORA, kadetskib

16. august 1854
- 30. maj 1855

Chef for korvetten NAJADEN til Vestindien

1859

Chef for fregatten THETIS

15. marts 1861
- 26. juni 1861

Chef for Eskadren ved Slesvigs Vestkyst

1864-1866

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

1864

Chef for Eskadren i Østersøens vestlige del til 22. august

1. januar 1870

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

6. marts 1842

Kongen har med velbehag modtaget en indberetning fra Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet om Muxoll's store fortjeneste af ordningen af det danske Krydstoldvæsen.

6. juli 1849

Foretog under Fredericia slaget en ekspedition til Randsfjord med 4 dampskibe og 2 kanonchalupper, der bidrog til af fjendens nederlag blev større.

44Læs mere om Marinen og udfaldet fra Fredericia

17. juli 1849

General Bülow udtaler sin anerkendelse af Muxoll's medvirken under Slaget ved Fredericia.

7. august 1865

Der nedsættes en kommission for at undersøge hans forhold ved forsvaret af Als.

44Læs mere om Slaget om Als

8. januar 1867

Den af Kommissionen afsagte dom på 1 måneds fæstningsarrest, allerhøjst stadfæstet. Straffen, der nedsættes til 14 dage, vil være at afsone i Citadellet Frederikshavn

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

11. november 1880

Død på Frederiksberg, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: 11. december 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger