US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Stephansen, Hans
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Stephansen, Hans

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hans Stephansen

Fødselsdato:

10. januar 1773

Foto Mangler...

Fødested:

Vejle

Familie
relationer:

Søn af hospitalsforstander Urban Jacob Stephansen og hustru Cathrina Maria, født Lohmeyer

Ægteskab:

Gift med Henriette Caroline Tønder

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1780

Volontær kadet

1786

Kadet

4. marts 1791

Sekondløjtnant

22. december 1797

Premierløjtnant

14. marts 1806

Kaptajnløjtnant

17. marts 1811

Kaptajn

28. januar 1817

Kommandørkaptajn

1. november 1828

Kommandør

20. december 1834

Kontreadmiral

29. marts 1848

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. januar 1812

Ridder af Dannebrogordenen

25. maj 1826

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

28. oktober 1836

Kommandør af Dannebrogordenen

28. juni 1840

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1793-1794

I engelsk tjeneste

1796

Med fregatten FREDERIKSVÆRN, kadetskib

1797-1799

Med fregatten TRITON i eskadre i Middelhavet

25. november 1799
-1. juni 1802

Indrulleringsofficer i Frederikshald

1800-1801

Næstkommanderende i briggen LOUGEN i Vestindien

1802

Med fregatten HAVFRUEN, derefter med orlogsskibet SEJEREN, begge kadetskibe

1806

Næstkommanderende i fregatten FREDERIKSVÆRN vagtskib i Sundet

August 1807
- september 1807

Chef for blokskibet ST. THOMAS, Københavns Defension

11. november 1807

Medlem af Konstruktionskommissionen

19. november 1807

Højstbefalende i Helsingør og skal føre kommandoen over Færgelauget på militære ekspeditioner

1808-1809

Næstkommanderende på linieskibet DANTZICH i Auxilliærstyrken på Schelden

21. juni 1810
-22. september 1810

Chef for Kanonbådsdivisionen ved Præstø

1810-1813

Chef for det flydende forsvar ved Slesvigs vestkyst

15. juni 1820

Midlertidig Ekvipagemester på Gammelholm

5. juni 1822

Ekvipagemester på Gammelholm, Havnemester i København, medlem af Københavns havneadministration og medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

14. juni 1832

Formand i en kommission for at anstille sammenlignende prøver mellem 4 forskellige typer af rokanonbåde

20. april 1833
- 29. marts 1848

Overekvipagemester

29. juli 1848

Afsked fra Søetaten

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

3. marts 1801

Chefen for LOUGEN, kaptajnløjtnant Jessen, frem-hæver Stephansen "for sit kolde mod og retskafne orlogsfærd", under kampen ved Fugleklippen i Dansk Vestindien.

44Læs mere om Slaget ved Fugleklippen

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

4. maj 1851

Død i København

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger