US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Suenson, Edouard
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Suenson, Edouard

Personlige Informationer

Fulde navn:

Edouard Suenson

Fødselsdato:

13. april 1805

Viceadmiral Edouard Suenson

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kaptajn Jean Isaac Suenson og hustru Anna Susanne, født Lütken

Ægteskab:

Gift 11. september 1837 med Ottilia Uldall

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1817

Kadet

14. september 1823

Sekondløjtnant

29. maj 1831

Premierløjtnant

13. februar 1841

Kaptajnløjtnant

26. februar 1850

Kaptajn

24. september 1855

Kommandørkaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn (Kommandør)

29. december 1866

Kontreadmiral

5. august 1880

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. juni 1842

Ridder af Dannebrogordenen

22. december 1850

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

27. april 1863

Kommandør af Dannebrogordenen

15. maj 1864

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1818

Med fregatten NYMPHEN til Middelhavet

1825-1826

Med korvetten DIANA til Vestindien

1. oktober 1826

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

1830

Retur fra fransk tjeneste

1831-1832

Med briggen ST. JAN til Vestindien

1836-1837

Næstkommanderende i briggen ST. CROIX til Vestindien

1. januar 1838

Indrulleringsofficer i Sønderborg

1839

Næstkommanderende i skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1840

Chef for dampskibet KIEL, til disposition for H.M. Kongen

1840-1841

Med fregatten BELLONA til Sydamerika

1844 og 1845

Chef for dampskibet ÆGIR, til disposition for H.M. Kongen

1846

Chef for briggen ST. CROIX til Island

1847

Chef for Vagtskibsposten ved København på batteriet TREKRONER

1848

Chef for skonnerten PILEN, vagtskib i Storebælt

1849

Chef for korvetten DIANA og derefter NAJADEN, vagtskib i Sundet

15. marts 1850
- 14. december 1850

Chef for dampskibet HEKLA

28. oktober 1850

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

1. maj 1851
- 22. februar 1863

Chef for Sø-Kadetkorpset

1. maj 1851
- 30. juli 1851

Chef for korvetten FLORA, kadetskib

1853, 1855 og 1857

Chef for korvetten VALKYRIEN, kadetskib

1860

Chef for korvetten HEJMDAL, kadetskib

1862

Chef for fregatten JYLLAND, kadetskib

1864

Chef for Nordsøeskadren, med sin stander hejst i fregatten NIELS JUEL

1865

Chef for fregatten NIELS JUEL til Middelhavet

29. december 1866

Afsked fra Søværnet og udnævnt til Overlods i østlige distrikt

1. januar 1880

Afsked fra stillingen som Overlods

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

8. maj 1827

Melder fra Toulon, at han er udkommanderet med briggen ALCYONE til Levanten. Deltog med denne i slaget ved Navarino 20. oktober 1827.

21. maj 1829

Med fregatten SIRÈNE ved Patras

6. januar 1830

Er kommet ombord i fregatten LA THETIS og deltager i ekspeditionen til Algier og landsætningen af tropper

1831-1832

Som næstkommanderende ombord på briggen ST. CROIX stod han til søs for at jage en kaper uden at give chefen, der var i land, tid til at komme om bord.

20. juli 1850

Natten mellem den 20. og 21. juli havde Suenson som chef for dampskibet HEKLA en affære med Insurgen-ternes armerede dampskib VON DER TANN i Neustadt bugten.
Insurgenternes skib kom på grund, hvorefter besæt-ningen stak ild på skibet og forlod dette i fartøjerne, inden det sprang i luften.

44Læs historien her

16. august 1850

Deltog i træfningen mellem HEKLA og dampskibet LØWE og 4 slesvig-holstenske kanonbåde i Kieler-fjorden.

9. maj 1864

Deltog som Eskadrechef i slaget ved Helgoland om bord i fregatten NIELS JUEL.

44Læs historien her

-

Yderligere bemærkninger:

9. maj 1889 afsløredes et monument for Edouard Suenson i Nyboder.

44Se Suensons mindesmærke

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. maj 1887

København, begravet på Holmens kirkegård

44Se Suensons gravsted

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger