US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - W4Wrisberg, Gerhard F. W.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Wrisberg, G. F. W.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Gerhard Frederik Wilhelm Wrisberg

Fødselsdato:

20. februar 1816

Admiral G. F. W. Wrisberg

Fødested:

Ikke oplyst

Familie
relationer:

Søn af major og guvernør i Guinea Philip Wilhelm Wrisberg og hustru Birgitte Johanne, født Grove

Ægteskab:

Gift 28. oktober 1845 i Holmens kirke med Ida Rosenberg

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1827

Kadet

12. april 1835

Sekondløjtnant

16. juni 1842

Premierløjtnant

21. november 1852

Kaptajnløjtnant

31. oktober 1864

Orlogskaptajn

28. maj 1868

Kommandør

24. juli 1878

Admiral

30. juni 1880

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1835

Gerners Medalje

13. september 1848

Ridder af Dannebrogordenen

24. marts 1869

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

25. juli 1875

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

30. september 1878

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

12. marts 1880

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

19. april 1835

Permission i 5-6 måneder

1836

Med linieskibet SKJOLD

1838-1839

Med briggen ST. CROIX til Vestindien

1. januar 1843

Indrulleringsofficer i Stubbekøbing

10. marts 1844

Permission til 1. november 1844

5. januar 1845

Permission i 2 år

28. december 1846

Permissionen forlænget i 2 år

1848

Chef for dampskibet HERTHA

1849 og 1850

Chef for dampskibet SLESVIG

1851-1852

Næstkommanderende i briggen ØRNEN til Vestindien

1852

Fører af dampskibet EIDEREN i postfart

1854

Fører af dampskibet MERKUR i postfart

1856

Fører af dampskibet ÆGIR, derefter af JYLLAND i postfart

1857 og 1858

Leder af opmåling i Kattegat

1858

Næstkommanderende i korvetten THOR til Middelhavet

1860

Næstkommanderende i fregatten THETIS

1860-1864

Inspektionsofficer ved Søetatens Drengeskole og medlem af Skolekommissionen

1861

Chef for korvetten HEJMDAL under krigsberedskab

1864

Chef for korvetten DAGMAR under krigsudrustning

2. februar 1866

Medlem af Kommissionen ang. Land- og Søforsvaret

1867

Chef for panserbatteriet ROLF KRAKE

1867-1870

Ekvipagemester

1. juni 1870
- 15. september 1870

Chef for panserfregatten DANNEBROG i eskadre

1873-1874

Chef for fregatten SJÆLLAND til Middelhavet

24. juli 1878

Chef for Søofficerskorpset og Flådeinspektør

1879 og 1881

Chef for eskadren

20. februar 1886

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1835

Sejlede med briggen HAABET, tilhørende grosserer Sass, til Brasilien

1844

Sejler som styrmand med dampskibet FREDERIK VI, ført af løjtnant O. Lütken, i postfart mellem København og Stettin.

1845-1848

Fører af dampskibet HERTHA, stationeret ved Helsingør til bugsering og bjergning underlagt Generaltoldkammeret.

1874-1878

Medlem af bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen.

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

22. maj 1896

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger