US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (H)4HEKLA

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

HEKLA (1891-1954)

Krydseren HEKLA

Krydseren HEKLA her i grå bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Krydser (7. januar 1914 omklassificeret til depotskib for ubåde, fra 1915: logi- og stationsskib)

Klasse:

HEKLA-klassen

Andre enheder
i klassen:

GEJSER
HEJMDAL

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

9. maj 1889

Søsat:

28. november 1890

Indgået i flåden:

1891

Udgået af flåden:

1954

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

1.322 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

72,30 m

10,36 m

3,45 m

Besætning:

156 mand

Maskineri:

3.000 Hk

Aktionsradius:

1.800 sømil ved 10 knob

Armering:

2 stk. 15 cm Kanoner
4 stk. 57 mm Kanoner
6 stk. 37 mm revolverkanoner
2 stk. 8 mm mitrailleuser
1 stk. 38 cm torpedoapparat i stævnen
1 stk. 38 cm torpedoapparat agter
2 stk. 38 cm torpedokanoner
2 stk. 90 cm Spejlprojektører

Fra 1912:

4 stk. 57 mm Kanoner erstattes af:
4 stk. 47 mm Kanoner

Fart:

17,1 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

29. maj 1891
- 29. september 1891

På prøvetogt og i eskadre

18. juni 1892
- 4. august 1892

Kadetskib

6. august 1894
- 25. september 1894

I eskadre

1. juni 1895
- 4. juli 1895

I eskadre med GEJSER, NARHVALEN, STØREN, SØLØVEN og HAVHESTEN til Kiel for at repræsentere Danmark ved indvielsen af Kielerkanalen

2. august 1897
- 8. oktober 1897

I eskadre

1. august 1900
- 6. oktober 1900

I eskadre

1902 - 1902

Stationsskib ved Island

1. marts 1905
- 15. december 1905

Stations- og fiskeriinspektionsskib ved Island

5. maj 1906
- 18. september 1906

Øvelsesskib for Elevskolen

1. maj 1907
- 20. september 1907

Øvelsesskib for Elevskolen i forbindelses med stationstjeneste ved Island

12. maj 1908
- 24. september 1908

Øvelsesskib for Elevskolen *) se bemærkninger

8. maj 1909
- 24. september 1909

Øvelsesskib for Elevskolen. De første to måneder tillige stationsskib ved Island og Færøerne

6. maj 1910
- 23. september 1910

Øvelsesskib for Elevskolen

1910

Overført til reserven

1913

Armeringen udtages og skibet apteres som logi- og depotskib for Undervandsbådsdivisionen

7. januar 1914

Kommandohejsning som logi- og depotskib

1915

Maskineriet udtages

1917-1922

Stamskib for Undervandsbåds- og Flyvebådsdelingen

1922-1943

Stamskib for Undervandsbådsdivisionen

29. august 1943

Taget af tyskerne

1943-1945

Anvendt af tyskerne som logiskib ved Søminestatio-nen Bramsnæsvig i Isefjorden

30. maj 1945

Slæbt tilbage til Holmen

November 1945
- 1954

Stam-, stations- og kontorskib for Chefen for Kystflåden

2. februar 1955

Solgt til ophugning og ophugget

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

1902

Kommandør R. J. Rørd Hammer

1903

Kaptajn A. F. M. Evers

December 1931
- marts 1934

Orlogskaptajn F. A. H. Kjølsen (Periodevis)

Januar 1936
- april 1938

Orlogskaptajn S. Ramlau-Hansen

1. april 1938
- 14. maj 1938

Kaptajnløjtnant S. Pontoppidan

28. maj 1938
- 20. februar 1939

Kaptajnløjtnant S. Pontoppidan

25. marts 1939
- 6. maj 1939

Kaptajnløjtnant S. Pontoppidan, orlogskaptajn fra 1. maj 1939

10. maj 1940
- 8. juni 1940

Kaptajnløjtnant E. T. Sølling

Oktober 1946
- april 1947

Orlogskaptajn J. Teisen

-

Evt. yderligere bemærkninger

Når HEKLA gjorde tjeneste som stationsskib ved Island blev den forreste 15 cm kanon udtaget af hensyn til skibets stabilitet i dårligt vejr.

Under en præmieskydning øst for Endelave 28. august 1908 skete en eks-plosion i den forreste 15 cm, hvorved en mand blev dræbt og 5 alvorligt sårede.

-

Flere fotos

Krydseren HEKLA

HEKLA ses her i sort bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Krydseren HEKLA

Krydseren HEKLA
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

&

Danmarks Flaade, af kaptajnløjtnant K. Dahl og H. Hjorth-Nielsen, udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore krydsere, af R. Steen Steensen, kommandør-kaptajn, Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. juni 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger