US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (H)4HERLUF TROLLE

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

HERLUF TROLLE (1901-1932)

Panserskibet HERLUF TROLLE i den oprindelig sort/gule bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Kystforsvarsskib (tidl. benævnt panserskib)

Klasse:

HERLUF TROLLE-klassen

Andre enheder
i klassen:

Kystforsvarskibet OLFERT FISCHER (1903-1936)
Kystforsvarskibet PEDER SKRAM (1908-1943)

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Orlogsværftets Konstruktionskontor

Kølen lagt:

20. juli 1997

Søsat:

1. september 1899

Indgået i flåden:

7. juni 1901

Udgået af flåden:

30. april 1932

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

3.650 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

86,5 m

15,1 m

5,0 m

Besætning:

254 mand

Maskineri:

4.400 Hk

Aktionsradius:

2.500 sømil ved 9 knob

Armering:

Oprindeligt:

2 stk. 24 cm kanoner
4 stk. 15 cm kanoner
10 stk. 57 mm kanoner
8 stk. 37 mm kanoner
1 stk. Torpedoudskydningsapparat i stævnen
2 stk. Torpedoudskydningsapparater - midtskibs (2x1)
2 stk. 90 cm Projektører
2 stk. 75 cm Projektører

Fra ca. 1905 desuden:

6 stk. 47 mm kanoner

Fra 1910:

47 mm kanonerne udtages og erstattes af
2 stk. 57 mm kanoner

Fra 1917/18:
10 stk. 57 mm kanoner udtages og erstattes af
6 stk. 75 mm kanoner

Fart:

15,6 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

7. juni 1901
- 20. juli 1901

På prøvetogt

14. juni 1902
- 4. oktober 1902

På selvstændigt togt og i Eskadren

2. juni 1904
- 30. september 1904

På selvstændigt togt og i Eskadren

1906

I Kongedelingen til Trondhjem, Norge, derefter på selvstændigt togt og efterfølgende i Eskadren

1907

Hovedreparation , derefter i Eskadren

1908

På selvstændigt togt og i Eskadren

1910

På selvstændigt togt og i Eskadren

1910-1911

I Vintereskadren

1911

På selvstændigt togt og i Eskadren

1913

Tilsluttet Eskadren

1913-1914

I Vintereskadren

1. august 1914
- 28. februar 1919

I Sikringsstyrken, som kommandoskib i skiftevis 1. Eskadre i Sundet og 2. Eskadre i Storebælt

17. august 1922

Overført til reserven

1930

Artilleritogt som skoleskib for dæksofficerselev-skolen, derefter kommandoskib i Eskadren

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

7. juni 1901
- 20. juli 1901

Kommandør G. A. Caroc

14. juni 1902
- 4. oktober 1902

Kommandør C. F. Scheller

2. juni 1904
- 30. september 1904

Kommandør C. G. Middelboe

1914-1915

Kommandør H. Konow

1918

Kommandør H. F. Kiær

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

-

Flere fotos

Panserskibet HERLUF TROLLE ses her i grå bemaling efter 1906.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

HERLUF TROLLE ved søsætningen på Holmen 1. september 1899.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Panserskibe 1863-1943, af R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, København 1968

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. august 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger