US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Links 4Danske Militære Myndigheder
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Danske Militære Myndigheder

Neden for finder du en række nyttige links til andre sider af marinehistorisk interesse, du kan finde flere ved at vælge et andet tema i menuen i toppen af siden eller i bunden af siden.

- Flaget til højre for et link viser, hvilke sprog websiden kan læses på.

Dansk Norsk Svensk Engelsk Amerikansk Hollandsk Fransk Tysk Spansk

 Danske militære myndigheder: 

1. Eskadre, Frederikshavn
-
varetager de nationale opgaver, som omfatter farvandsovervågning, søredning, forurenings-bekæmpelse, isbrydning, suverænitetshævdelse og fiskeriinspektion i Nordatlanten m.m.

 

2. Eskadre, Korsør
- omfatter egentlige kampopgaver både nationalt og internationalt, herunder opstilling af enheder til NATOs reaktionsstyrker

 

Bornholms Marinedistrikt, Rønne

 

Flyvertaktisk Kommando, Karup
- gennemfører og støtter forsvarets luftoperationer overalt

 

Forsvarets Efterretningstjeneste, København
- Danmarks udenrigsefterretningstjeneste, og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste

 

Forsvarets Materieltjeneste, Ballerup
-
sammenlægningen af de 3 værns materielkom-mandoer, Forsvarskommandoens Materielafdeling samt dele af Hjemmeværnets materielfunktioner og Forsvarets Forskningstjeneste

 

Forsvarets Rekruttering, Ballerup
- en del af Forsvarets Personeltjeneste

 

Forsvarsakademiet, København
-
dansk Forsvars internationale videncenter

 

Forsvarskommandoen, København
- Forsvarets overordnede, koordinerende og styren-de myndighed

 

Forsvarsministeriet, København
-

 

Frømandskorpset, Kongsøre
-
en special operations styrke

 

Færøernes Kommando, Thorshavn
-- det militære forsvar af Færøerne, herunder NATO opgaven som Island Command Faroes

 

Grønlands Kommando, Grønnedal
- det militære forsvar af Grønland, herunder NATO opgaven som Island Command Greenland

 

Hærens operative Kommando, Karup
- varetager den operative virksomhed i Hæren

 

Marinehjemmeværnet
- København

 

OPLOG Frederikshavn, Frederikshavn
-
Operativt Logistisk Støttecenter Frederikshavn (tidl. Flådestation Frederikshavn)

 

OPLOG Korsør, Korsør
- Operativt Logistisk Støttecenter Korsør (tidl. Flådestation Korsør)

 

Søværnets Officersskole, København
-
uddannelse af velmotiverede og veluddannede officerer til løsning af Søværnets og Forsvarets opgaver

 

Søværnets operative Kommando, Århus
-
sørger for den militære og civile sikkerhed i de danske farvande - herunder også miljøsikkerheden

 

Søværnets Taktiske Stab - Korsør

 

|Til toppen

Vælg Links kategori:

|Marinehistorie (31)|Maritime museer mfl. (24)|Museumsskibe (28)|

|Arkiver, Biblioteker og Forskning mm. (8)|

|Danske militære myndigheder (20)|Hjemmeværnsflotiller (26)|

|Alverdens flåder (38)|Maritim Arkæologi (5)|Marineforeninger (27)|

|Andre maritime og forsvarsrelaterede Links (41)|

|Maritime og Historiske Tidsskrifter (11)|Andre maritime Linksamlinger (9)|

Har du et forslag til et link, eller er der et link, der ikke virker,
så skriv til Webmaster.

|Til toppen

 


-

   

Denne side er senest opdateret: 10. februar 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. november 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger