US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Skibsklasser4D-klassen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

D-klassen (1926-1946)

Ubådene af D-klassen sammen med ubåde af B- og C-klassen

6 danske ubåde til søs i mellemkrigsårene.
 Forrest i billedet ses de to D-klasse både, med DRYADEN foran DAPHNE.
Bagved ses 2 ubåde af C-klassen med BELLONA forrest,
og bagest i billedet kan lige skimtes 2 ubåde af B-klassen.

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Undervandsbåd

Klasse:

D-klassen

-

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

D1

DAPHNE

09/12/1925

04/10/1926

22/08/1946

D2

DRYADEN

03/06/1926

01/09/1927

22/08/1946

-

Bemærkninger til Klassen

Torpedoarmeringen bestod af 4 stk. 45 cm torpedorør - 4 i stævnen og 2 agter.

Det var en usædvanlig kraftig armering for ubåde af denne størrelse, og i udlandet var der megen skepsis med hensyn til, at det skulle være lykke-des for Orlogsværftet at give disse både så stor en armeringsfaktor.

Agterrørene var dog ikke placeret i trykskroget og kunne derfor kun gen-lades, når ubådene var uddykket.

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Orlogsværftet

Deplacement:

308 tons
381 tons - neddykket

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

49,10 m

5,22 m

2,51 m

Besætning:

18 mand (Mobiliseringsbesætning: 24 mand)

Maskineri:

2 stk. Dieselmotorer - 900 Hk
2 stk. Elektromotorer - 400 Hk
2 stk. skruer

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

6 stk. 45 cm Torpedorør (4 for og 2 agter)
1 stk. 75 mm Kanon
1 stk. 20 mm Maskinkanon
1 stk. 8 mm Rekylgevær

Fart:

13,4 knob - overfladen
7,0 knob neddykket

|Til toppen

Evt. yderligere bemærkninger

Begge både blev sænket på Holmen 29. august 1943. Senere hævet af den tyske besættelsesmagt, men ikke repareret.

Genfundet på Holmen i 1945, men reparation blev opgivet. Solgt til ophugning i november 1946.

-

Flere fotos

Undervandsbåden DAPHNE

Undervandsbåden DAPHNE
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Undervandsbåden DRYADEN

Undervandsbåden DRYADEN
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84, af Hans Chr. Bjerg, Hans Chr. Dahlerup Koch og P. B. Nielsen, Forlaget Forum, 1984

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Undervandsbåde gennem 50 år (1909-1959), af kommandørkaptajn R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 5, forlaget Ejnar Munksgaard, 1960

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om denne skibsklasse?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 14. december 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger