US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Nye museumsskibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Nye museumsskibe:

Flådens sidste to ubåde får nye historiske opgaver

Søværnets formentlig absolut sidste to ubåde, SÆLEN og SPRINGEREN, får nye opgaver og bliver bevaret for efter-tiden, men på land

Det er glædeligt at kunne konstatere, at flere og flere af flådens skibe tilsyneladende bevares for eftertiden, således at kommende generationer har mulighed for at opleve dele af Danmarkshistorien, også som sømagt.

At de bevarede skibe bliver spredt ud over landet, kan have en egnsmæs-sig tiltrækningskraft, men den maritime forskning får trange vilkår, hvis der ikke etableres en samlet landsdækkende maritim forskning.

Af Johnny E. Balsved

Næste fredag, 24. juni 2005, indvies ubåden SÆLEN (1990-2004) som museumsskib på Bradbænken på Holmen, hvor den er placeret på land tæt ved fregatten PEDER SKRAM (1966-1990), der allerede i en årrække har fungeret som museumsskib.

Men også Søværnets sidste ubåd, SPRINGEREN (1991-2004), bliver bevaret og skal være trækplaster som museumsskib på Museum Langelandsfort under Langelands Museum, men forhåbentlig er flere orlogsfartøjer på vej til at blive bevaret for eftertiden.

Ubåden SÆLEN placeret på Bradbænken på Holmen

Ubåden SÆLEN placeret på Bradbænken på Holmen i København. Lige til venstre for ubåden anes forstavnen af fregatten PEDER SKRAM og til højre Mastekranen.
(Foto: Dansk Ubådsforening)

SÆLEN indvies som museumsskib

Ubådene blev taget ud af drift i november sidste år, dermed var en 95 årig epoke i Søværnet forbi.

SÆLEN har siden 21. december sidste år ligget opstillet på Holmens Honnørkaj tæt ved Mastekranen i fantastiske historiske opgivelser, og i den mellemliggende periode har der hersket travlhed med at få indrettet ubåden som museumsskib.

Og fredag den 24. juni åbner Forsvarsminister Søren Gade og Kulturminister Brian Mikkelsen som tidligere nævnt SÆLEN som Tøjhusmuseets nye båd. Næste fase bliver etableringen af et egentligt ubådsmuseum i den gamle arrestbygning på Holmen.

Klargøringen af SÆLEN som et levende ubådsmuseum på Holmen er sket i tæt samarbejde med Dansk Ubådsforening, der består af tidligere chefer og besætningsmedlemmer fra ubådene.

SPRINGERENs sidste rejse

Søndag ankom så også den sidste danske ubåd SPRINGEREN til Bagenkop havn på Langeland, hvor den senere skal udstilles på koldkrigsmuseet ved det gamle og nu nedlagte Langelandsfort.

Selv om ubåden er absolut sødygtig og alle installationer er helt intakte, blev den bugseret til Langeland af en slæbebåd, da der ikke længere findes nogle besætningerne efter ubådsvåbenet officielt blev nedlagt ved udgangen af 2004.

Ubåden er en donation fra Forsvarsministeriet til Langelands Museum, men det kræver yderligere 2,5 mill. kr. før museet kan virkeliggøre planerne for denne museumsubåd.

Indtil den fornødne kapital er frem-skaffet vil SPRINGEREN blive liggen-de i Bagenkop.

Det er planen, at skibet skal på land og batterierne skal tages ud.

Herefter skal SPRINGEREN skæres i to dele og transporteres til fortet, hvor der laves et nyt ubådsanlæg.

Når museet har fundet de nødvendige økonomiske midler vil SPRINGEREN så blive den tredje danske museums-ubåd, hvor navnefællen SPRINGEREN (1964-1990) allerede er opstillet på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.

Rekord lang levetid

SPRINGEREN ankommer til Bagenkop

Ubåden SPRINGEREN ankommer til Bagenkop.
(Foto: Forsvaret)

Men Langelands Museum har flere planer om at udvide deres koldkrigs-museum. Museet har nemlig også fået tilbudt en minestryger fra 1941, nemlig MS 2.

Minestrygeren MS 2 er bygget i Holbæk under krigen, som den anden af i alt 10 små minestrygere af den såkaldte MS-klasse. Seks af bådene blev 29. august 1943 beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, medens det lykkedes for tre af dem at undslippe til Sverige, og én blev sænket på Holmen af egen besætning.

I 1945 blev bådene atter overgivet til Søværnet. De ni resterende MS-både gjorde tjeneste i efterkrigstiden, hvor der var nok at gøre med at rydde de danske farvande for miner. 1951 fik MS 2 officielt navnet ASKØ, og funge-rede i en årrække også som øvelsesfartøj i Søværnet.

I 1965 blev fartøjet overgivet til Marinehjemmeværnet og fik nu nummeret MHV 81. Som marinehjemmeværnsfartøj har ASKØ bl.a. haft hjemsted i Nyborg og deltaget i varslings- og patruljetjeneste i Storebælt med Langelandsfort som meldecentral.

Museet glæder sig til at overtage dette historiske fartøj, som med sine omkring 60 år i aktiv tjeneste, må have noget nær rekord i tjenesteår.

Minestrygeren MS 2

Minestrygeren MS 2, senere ASKØ.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Manglende statslig interesse

Det er glædeligt at kunne konstatere, at flere og flere af flådens skibe tilsyneladende bevares for eftertiden, således at kommende generationer har mulighed for at opleve dele af Danmarkshistorien, også som sømagt.

Men ikke mindst den langvarende, men heldigvis vellykkede kamp for at bevare ikke mindst fregatten JYLLAND (1862-1908) i Ebeltoft, etableringen af Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, hvor også torpedo-båden SØBJØRNEN (1965-1990) er placeret, og senere bevarelsen af fregatten PEDER SKRAM vidner om, at det er nødvendigt med private initiativer og ildsjæle.

Fra statens side kniber det tilsyne-ladende gevaldigt med både inter-essen og de økonomiske midler til at bevare flådens mangeårige historie.

Dette ikke mindst set i lyset af, at Orlogsmuseet i København er blevet nedlagt som et selvstændigt museum og underlagt Tøjhusmuseet.

Også for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg er fremtiden uafklaret!

Dette sker samtidig med, at inter-essen for vores hundredårige mari-time historie og bevarelse af skibene tilsyneladende er stærkt stigende.

At de bevarede skibe bliver spredt ud over landet, kan have en egnsmæs-sig tiltrækningskraft, men den mariti-me forskning får trange vilkår, hvis der ikke etableres en samlet lands-dækkende maritim forskning.

Fregatten JYLLAND i Ebeltoft

Fregatten JYLLAND i Ebeltoft.
(Foto: Karin Overgaard)

I Aalborg havn ligger torpedomissilbåden SEHESTED fortsat og afventer sin fremtidige skæbne, idet de private eller offentlige økonomiske midler fort-sat ikke har kunnet findes til også at bevare dette skib.

Missiltorpedobåden SEHESTED

Torpedomissilbåden SEHESTED er her fotograferet i Aalborg i maj 2003,
hvor den afventer sin fremtidige skæbne.
(Foto: K. E. Huus)

 Relaterede historier:

4PEDER SKRAM indviet - 24/09/2008

4Torpedomissilbådene genopstår - 29/09/2007

4SEHESTED tilbage på Holmen - 02/10/2006

4SPRINGEREN åbner for publikum - 14/06/2006

4SEHESTED på værft - 21/12/2005

4SPRINGERENs sidste spring - 21/12/2005

4SPRINGEREN på land - 24/10/2005

4SPRINGEREN tager i mod - 13/10/2005

4Nye museumsskibe - 17/06/2005

4SÆLEN overdraget til Tøjhusmuseet - 21/12/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Dansk Ubådsforening

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

"

Langelands Museum

&

Marinehjemmeværnets Fartøjer 1950-1972, af Gunnar Olsen, Orlogsmuseet, København 1992 (ISBN 87-89322-12-6)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 17. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger