US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1814-18484GALATHEAs jordomrejse4Fakta omkring et billede

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

GALATHEAs jordomrejse (1845-1847):

Fakta omkring et billede

Personligt heftede jeg mig umiddelbart ved, at korvetten tilsyneladende sejlede den "forkerte" vej!

Billedet skulle tilsyneladende forestille korvetten GALATHEA ud for Taffel-bjerget i Sydafrika, men meget taler for at dette ikke kan være helt korrekt.

Korvetten GALATHEA ved Kapstaden

Billedet der tilsyneladende skulle vise korvetten GALATHEA ud for Taffelbjerget og Kapstaden i Sydafrika.
(Maleri af C. W. Eckersberg)

Af Johnny E. Balsved

Et meget benyttet billede i forbindelse med skildringer af den første Galathea-ekspedition 1845-1847 er malet af en af den danske malerkunst største mestre gennem tiderne, C. W. Eckersberg (1783-1853).

Billedet skulle tilsyneladende forestille korvetten GALATHEA ud for Taffel-bjerget i Sydafrika, men meget taler for at dette ikke kan være helt korrekt.

Sejler den forkerte vej

Personligt heftede jeg mig selv umiddelbart ved, at korvetten tilsyne-ladende sejlede den "forkerte" vej!

Den havde Taffelbjerget på sin styrbords side, hvilket ikke ville være i overensstemmelse med, at skibet rundede sydspidsen af Afrika med kurs mod Trankebar, og derfor nødvendigvis måtte have Taffelbjerget på sin bagbords side.

Desuden tyder intet overhovedet på, at korvetten på sin vej kom på så nært hold, at man overhovedet kunne skimte Taffelbjerget, da det under sin 77 døgn lange non-stop sejlads sejlede fra Madeira til Trankebar i Sydindien.

Meget af rejsen blev desuden foretaget i hårdt vejr og med meget ringe sigt, så umiddelbart må billedet nok vurderes at være en mindre romanti-sering.

For tidligt på færde

Samtidig ligger det også fast, at det pågældende billede blev malet allere-de mellem 1835 og 1840, altså fem år før GALATHEA overhovedet havde passeret området.

Der findes ikke umiddelbart nogen angivelser af, at andre danske orlogs-skibe skulle have været på rejse til Ostindien omkring denne periode. Kun korvetten VALKYRIEN kunne have passeret Taffelbjerget styrbord om, men dette skete først i 1848!

Det er fortsat et særdeles fremragende billede, men det må samtidig anses som tvivlsomt om billedet skulle forestille korvetten GALATHEA under passage, uden at billedet i givet fald er fremstillet ud fra fri fantasi, idet ligheden med korvetten og Taffelbjerget dog ikke fejler noget.

Billedet befinder sig i dag på Sønderborg Museum.

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Fotoserie Galathea Ekspeditionen (2006-07) - 27/04/2007

4Besætningsskift på VÆDDEREN - 12/12/2006

4Mindre brand på VÆDDEREN - 16/11/2006

4Galathea 3 ruten klar - 26/03/2006

4VÆDDEREN klargøres - 27/02/2006

 4Fotoserie VÆDDEREN klargøres (2006) - 27/02/2006

4På togt med GALATHEA (1950-1952) - 19/02/2006

 4Forberedelserne - 19/02/2006

 4Ekspeditionens opgaver - 19/02/2006

 4Kort over ruten - 19/02/2006

4GALATHEAs jordomrejse (1845-1847) - 16/01/2006

 4Kongens instruks til Kaptajn Steen A. Bille - 16/01/2006

 4Kolonisering af Nicobarøerne - 16/01/2006

 4Detailkort over Nicobarøerne - 16/01/2006

 4Fakta omkring et billede - 21/01/2006

 4Kort over ruten - 16/01/2006

4VÆDDEREN ombygges i Skagen - 21/12/2005

4Galathea Ekspeditionen (2006-2007) - 27/07/2005

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

C. W. Eckersberg - dansk malerkunsts fader, af Peter Michael Hornung & Kasper Monrad, Forlaget Palle Fogtdal, København 2005 (ISBN 87-7248-553-1)

&

Galatheas Reise omkring Jorden, Erindringer fra 1845-47, af kommandør Steen Bille, P. O. Philipsens Forlag, Kjøbenhavn 1852

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Flådens genopbygning
(1814-1848)

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Thorvaldsen vender
hjem
(1838)

-

GALATHEAs jordomrejse
(1845-1847)

SE OGSÅ:

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 21. januar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger