US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Billedserier

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Billedserier

Når billeder siger mere end ord

Neden for finder du en række billedserier.

Billedserierne kan enten være i fortsættelse af en eksisterende artikel her på siten, og i nogle tilfælde gengives blot en historisk billedserie uden, at der på anden måde er knyttet en større tekst til serien.

Billedserierne er i størst mulig omfang opstillet i en tidsmæssig rækkefølge, serier der ikke umiddelbart kan tidsbestemmes eller dækker flere perioder er anbragt nederst.

Billeder af enkelte skibe, fly, personer, episoder mm. skal fortsat findes under de respektive.

ABSALON i Task Force 151 (2009)

Antal fotos i serien: 10

Torsdag 12. februar 2009 overførtes kommandostøtte-skibet ABSALON til den amerikansk ledede Combined Task Force 151 (TF151). Billedserien viser boarding og formationssejlads.

>> Åben billedserien


EJNAR MIKKELSEN modtager indsatsfartøj (2009)

Antal fotos i serien: 10

Billedserien viser et indsatsfartøj af LCP-klassen anduve inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN under lidt mere rolige forhold i Københavns havn.

>> Åben billedserien


Adoption af et orlogsfartøj (2008)

Antal fotos i serien: 64

Patruljefartøjet DIANA blev 18. oktober adopteret af Dragør kommune og samtidig markeredes 200 året for kanonbådsflotillens kamp ved Falsterbo. Billedserien giver en dokumentation for et sådan adoptionsforløb.

>> Åben billedserien


BALTOPS 2008

Antal fotos i serien: 52

Russisk marineinfanteri gik i land på Sjællands Odde. Onsdag 16. juni evakuerede russiske marineinfanterister og britiske kommandosoldater 65 civile danskere fra et område ved Sjællands Odde.

>> Åben billedserien


ABSALON affyrer ESSM (2008)

Antal fotos i serien: 9

Tirsdag 15. april kl. 1745 affyrede kommando-støtteskibet ABSALON for første gang et ESSM (Evolved Sea Sparrow Missil). Alle aspekter af missilaffyringen gik efter planen. Missiltesten foregik i området vest for Hebriderne, og systemet blev testet mod en drone.

>> Åben billedserien


Frømandskorpset fejrede rundt (2007)

Antal fotos i serien: 56

Torsdag 21. juni 2007 markerede Søværnets Frømands-korps 50-årsdagen for korpsets oprettelse, der formelt blev oprettet 17. juni 1957. Jubilæet fandt sted på korpsets hjemsted i Kongsøre ved Isefjorden.

>> Åben billedserien


Redningsdemonstration i Frederikshavn (2007)

Antal fotos i serien: 20

I forbindelse med uddannelsesdagen i Frederikshavn, 26. april 2007, gennemførtes bl.a. en rednings-demonstration i havnen. Scenariet blev fulgt på tæt hold af hundredvis af unge, der havde taget opstilling på kajen.

>> Åben billedserien


Uddannelsesdag i Frederikshavn (2007)

Antal fotos i serien: 62

Søværnet i Frederikshavn havde inviteret unge fra hele Nordjylland til en oplysnings og uddannelsesdag torsdag 26. april 2007, temaet var "Verden Venter". Næsten tre tusinde unge havde taget i mod tilbuddet og mødte op.

>> Åben billedserien


Uddannelsesdag i Korsør (2007)

Antal fotos i serien: 64

Under temaet "Kom bare an" havde søværnet i Korsør inviteret unge til en oplysnings og uddannelsesdag tirsdag 13. marts 2007. Næsten et tusinde unge havde taget i mod tilbuddet og mødte op.

>> Åben billedserien


RAVNEN hjemme igen (2007)

Antal fotos i serien: 21

Missilfartøjet RAVNEN afsluttede sin deltagelse i FN-mis-sionen UNIFIL ud for Libanons kyst umiddelbart før jul. For at spare både skib og besætning blev det besluttet, at fartøjet skulle sejles hjem om bord i det tyske svær-gods skib CONDOCK I.

>> Åben billedserien


VIBEN i Beirut (2007)

Antal fotos i serien: 5

Onsdag 10. januar 2007 anløb missilfartøjet VIBEN Bei-rut i Libanon for en kort visit. Det historiske besøg var ikke uden risiko, men alt forløb vellykket.

>> Åben billedserien


Dansk LYNX træner svensken (2006)

Antal fotos i serien: 16

Tirsdag den 7. november 2006 landede en af Søværnets LYNX Mk. 90B på dækket af den nye svenske korvet VISBY, medens denne lå i Frederikshavn.

>> Åben billedserien


Kejserinden forlader Danmark (2006)

Antal fotos i serien: 16

Efter en fælles aftale mellem Danmark og Rusland skul-le de jordiske rester af kejserinde Maria Fyodorovna, i Danmark nok bedre kendt som kejserinde Dagmar, flyttes fra Roskilde Domkirke, hvor hun blev bisat i 1928, og til Skt. Petersborg.

>> Åben billedserien


EH-101 tester ESBERN SNARE (2006)

Antal fotos i serien: 12

Midt i september var den operative indfasning af flyve-våbnets nye Agusta Westland EH-101 helikoptere (Merlin Joint Supporter) nået så langt, at det også var tidspunk-tet for første gang at teste landingsfaciliteterne på et af søværnets støtteskibe af ABSALON-klassen.

>> Åben billedserien


Evakueringsøvelse fra Sjællands Odde (2006)

Antal fotos i serien: 64

Søndag 10. september 2006 lagde Søværnets Våben-kursus på Sjællands Odde arealer og bygninger til en storstilet evakueringsøvelse, der havde til formål at gennemføre en såkaldt NEO, (Non-Combattant Evacu-ation Operation).

>> Åben billedserien


Galathea Ekspeditionen (2006-07)

Antal fotos i serien: 37

Fredag 11. august 2006, præcis kl. 18.45, lagde inspek-tionsskibet VÆDDEREN fra kaj ved Amaliehaven i København og påbegyndte den mere end 8 måneder lange jordomsejling med forskere, formidlere og under-visning som hovedopskrifterne.

>> Åben billedserien


EH-101 på Vagar lufthavnen (2006)

Antal fotos i serien: 8

4. juli 2006 kunne den nye danske redningshelikopter, EH-101 Merlin Joint Supporter for første gang sætte landingshjulene ned på Vagar lufthavnen på Færøerne.

>> Åben billedserien


SKA 11 grundstødt og sunket (2006)

Antal fotos i serien: 24

I forbindelse med søopmåling i Arsuk fjorden ved Grøn-nedal grundstødte opmålingsfartøjet SKA 11 på et klippeskær, torsdag 27. april 2006. Fartøjet sank ved det efterfølgende bjergningsforsøg.

>> Åben billedserien


Projekt Patruljeskib (2006)

Antal fotos i serien: 10

Søværnets Materielkommando er ved at lægge sidste hånd på projekteringen af de nye patruljeskibe, der fra omkring 2011 skal afløse korvetterne af NIELS JUEL-klassen.

>> Åben billedserien


VÆDDEREN klargøres (2006)

Antal fotos i serien: 14

Arbejdet med Søværnets del af Galathea ekspeditionen skrider frem efter planen. Lige nu gennemgår VÆDDEREN en større ombygning på Karstensens Skibsværft i Skagen.

>> Åben billedserien


Støtteskibe i formationssejlads (2005)

Antal fotos i serien: 10

I efteråret 2005 var søværnets to nyeste og største enheder, støtteskibene ABSALON og ESBERN SNARE sammen for første gang, og der blev rig lejlighed til at indøve bl.a. formationssejlads.

>> Åben billedserien


SÆLEN vender hjem (2003)

Antal fotos i serien: 13

På etårsdagen for udsendelsen til internationale opera-tioner begyndte undervandsbåden SÆLEN sin hjem-transport fra Den Persiske Golf ombord på "heavy-lift" skibet GRIETJE fra det tyske rederi SAL-Shipping.

>> Åben billedserien


Skydning med Stinger (2001)

Antal fotos i serien: 12

Fra omkring 2000 blev flere af flådens skibe udstyret med den nye faste dobbeltaffutage til affyring af Stinger missiler. I denne billedserie vises klargøringen og test-affyring fra korvetten NIELS JUEL og en minelægger af FALSTER-klassen.

>> Åben billedserien


WISCONSIN forsyner OLFERT FISCHER (1990)

Antal fotos i serien: 15

I forbindelse med korvetten OLFERT FISCHERs udsen-delse til den Persiske Golf i 1990-91 modtoges blandt andet forsyninger fra det amerikanske slagskib USS WISCONSIN (BB64).

>> Åben billedserien


Montering af 76 mm OTO MELARA (199?)

Antal fotos i serien: 12

Billedserien viser monteringen af en 76 mm OTO MELARA maskinkanon, dansk betegnelse 76 mm Mk M/71 LvSa, på torpedomissilbåden HAMMER ved Flådestation Frederikshavn.

>> Åben billedserien


Klargøring af SeaSparrow (1979)

Antal fotos i serien: 21

I 1979 var også fregatten HERLUF TROLLE blevet om-bygget og billedserien viser klargøringen og testffyringen af et Sea Sparrow luftværnsmissil (SAM) fra den oprin-delige Mk29 Launcher på fregattens agterdæk.

>> Åben billedserien


SPÆKHUGGEREN kæntret (1979)

Antal fotos i serien: 25

21. september 1979 skulle ubåden  SPÆKHUGGEREN uddokkes fra Orlogsværftet; en fejlberegning medførte, at ubåden omgående kæntrede i dokken, da uddok-ningen gik i gang.

>> Åben billedserien


FYEN på norsk fjeldtur (1979)

Antal fotos i serien: 23

Minelæggeren FYEN gik under besejlingsøvelse af Bok-nafjorden i Norge på grund ved Toftøy 7. marts 1979. Blev bragt flot af slæbebåde og bugseret til Stavanger for nødtørftig reparation.

>> Åben billedserien


Missilombordtagning (1977)

Antal fotos i serien: 11

Fregatten HERLUF TROLLE blev i 1977 som den første af fregatterne af PEDER SKRAM-klassen ombygget og udrustet med missiler. Her følger en række billeder af den første ombordtagning af HARPOON missiler på Holmen i 1977.

>> Åben billedserien


Landgangsøvelse i Kongsøre (1962)

Antal fotos i serien: 27

Umiddelbart efter flåden i starten af 1962 havde mod-taget de to første af i alt 10 tidligere amerikanske landgangsfartøjer, i Danmark benævnt ODIN-klassen, gennemførtes i maj måned en landgangsøvelse i Kongs-øre for at teste disse fartøjer.

>> Åben billedserien


TERNENs forlis (1957)

Antal fotos i serien: 31

Orlogskutteren TERNEN, chef kaptajnløjtnant Erik Erling Olsen, forliste ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning. Hele besætningen på 8 mand omkom. I løbet af august 1957 blev kutteren hævet.

>> Åben billedserien


SØHESTEN ved Bornholm (1953-54)

Antal fotos i serien: 14

Bent Pedersen gjorde tjeneste på minestrygeren SØHESTEN i perioden 1953-54. Her følger en række billeder om turene til og fra Bornholm.

>> Åben billedserien


42 dage på grund (1952)

Antal fotos i serien: 23

Motortorpedobåden HAVØRNEN (tidl. T 53) strandede 2. december 1952 under øvelsessejlads på en sandbanke ved Scroby Sands ud for Great Yarmouth, England. Båden bjergedes i løbet af januar 1953 og blev senere istandsat.

>> Åben billedserien


Tyske torpedoanlæg ved Helsingør (1945)

Antal fotos i serien: 9

Allerede under Anden Verdenskrig havde tyskerne ind-rettet torpedobatterier ved bl.a. Korsør og ved Kronborg Slot. Billedserien viser her en række billeder fra de tyske torpedoanlæg ved Helsingør.

>> Åben billedserien


Flådens sænkning (1943)

Antal fotos i serien: 23

Da de tyske besættelsestropper ved 4-tiden om morgenen 29. august 1943 rykkede ind på Holmen,  blev der givet signal til at iværksætte den planlagte sænkning af flådens skibe.

>> Åben billedserien


Med ubåd under besættelsen (1942)

Antal fotos i serien: 16

I perioden indtil 29. august 1943 var ubådene henvist til at lade al øvelsesvirksomhed foregå i Isefjorden og Roskilde Fjord samt i Mariager Fjord. I denne billedserie vises lidt fra Holmen og øvelsesaktiviteterne i de sjællandske fjorde.

>> Åben billedserien


På Holmen (1940)

Antal fotos i serien: 26

Umiddelbart efter at undervandsbåden DRYADEN havde strøget kommando på Holmen gik ubådens besætning i gang med at adskille ubådens tryklejer. Daværende værnepligtig maskinist Svend Hansen tog undervejs en række fotografier, som vises her.

>> Åben billedserien


Minelægning fra LOSSEN (1937)

Antal fotos i serien: 13

De danske mineskibe/minelæggere øvede ofte mine-lægning i de danske sunde og bælter. Denne serie viser en øvelse med mineskibet LOSSEN i 1937.

>> Åben billedserien


Nærbillede af kongeskibet (1931)

Antal fotos i serien: 13

Kongeskibet DANNEBROG fotograferet ved dets sidste togts afslutning den 9. september 1931. Skibet strøg kommando for sidste gang den 15. september 1931.

>> Åben billedserien


Skibet der ikke ville dø (1929-65)

Antal fotos i serien: 16

Der var formentlig ingen af de danske marinere, der 29. august 1943 så HVIDBJØRNEN synke langsomt i Store-bælt, som havde forestillet sig, at skibet først 20 år senere gik til ophugning efter af have tjent i yderligere to landes mariner.

>> Åben billedserien


Marinens nye jagermaskine (1926)

Antal fotos i serien: 8

Der blev truffet beslutning om at udvide Flyvevæsenet med en afdeling moderne landbaserede jagerfly, og i 1925 indkøbtes 3 fly i England. Disse fly blev fra starten placeret på Kastrup flyveplads (den nuværende luft-havn).

>> Åben billedserien


Fra linieskib til skydemål (1896)

Antal fotos i serien: 18

Linieskibet DANNEBROG løb af stabelen 25. september 1850, allerede i 1862 blev det ombygget til panserklædt fregat, senere brugt som kaserneskib. Fra 21. oktober 1896 og ti dage frem blev det udrangerede skib anvendt til skydeforsøg.

>> Åben billedserien


|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. marts 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 6. februar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger