US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her:4Bøger & Forskning

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bøger og Forskning

Dette er afsnittet hvor du kan finde en oversigt de nyeste bøger om dansk maritim historie m.fl., men også en samlet maritim bibliografi omhandlende de trykte kilder, der er omtalt og anvendt ved udarbejdelsen af denne website.

Du vil også kunne finde anmeldelser af nogen af de nyligt udgivne bøger.

Du vil endvidere kunne finde mere om forskningen i den danske maritime historie.

Bogudgivelser

I oversigten over nyudkomne bøger forsøger jeg at give en fortegnelse over de, danske som udenlandske, bøger, der handler om den danske maritime historie, eller emner i relation hertil.

Nye maritime bøger er medtaget i kronologisk orden fra 2001 og fremefter. Der kan måske være titler, der ikke er med, men dette skyldes så primært, at forlaget ikke har sendt en meddelelse, eller jeg ikke har set diverse pressemeddelelser mm.

Mener du, at der mangler en nyligt udgiven bog, så send venligst en mail til Webmaster.

44Gå til Nye bøger

Boganmeldelser

Du vil her kunne finde anmeldelser af mange af de nyligt udgivne bøger. Der anmeldes kun bøger, såfremt jeg har modtaget et anmeldereksemplar fra forfatteren eller forlaget.

I anmeldelsen vil jeg forsøge at give dig mit førstehånds-indtryk af bogen.

Anmeldelserne vil forsøge at kategorisere bogen og prøve at give den en samlet vurdering.

Den enkelte anmeldelse vil blive optaget på en separat side, ligesom bogen naturligvis vil blive optaget på listen over udgivne bøger.

44Gå til Boganmeldelser

Maritim forskning

Historien står jo ikke stille, der kommer hele tiden nye oplysninger frem, i forskningen, gennem tidsskrifter, bøger osv.

Derfor kan du også i dette afsnit finde mere om de maritime forsknings-områder, både de myndigheder, foreninger, enkeltpersoner og tidsskrifter, der løbende kommer med nye data.

Du kan finde nogle af de væsentligste kilder til den marinehistoriske forsk-ning i menuen til venstre, men rigtig mange herudover deltager også, og der vil løbende blive givet plads til yderligere.

Maritim Bibliografi

På disse sider finder du også en samlet oversigt over de trykte kilder, der er benyttet ved udarbejdelsen af denne website.

Arkiver, artikler, tidsskrifter mm. er angivet under de enkelte artikler.

Formålet med bibliografien er, at give andre interes-serede mulighed for at læse mere om de omtalte historier, og finde yderligere eller nye oplysninger.

44Gå til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 18. januar 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. december 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger