US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Orlogsliv og Lune

Admiralens vise

Det meste omkring marinens historie, det som bøgerne skriver om, handler om prægtige skibe, storslåede beretninger om heltemod, søslag, de dygti-ge admiraler, søheltene.

Ser man blot på kilderne, der er anvendt på denne Website, bekræftes historien.

Når man hører Jørgen Reenberg folde sig ud i den snart antikke "Admira-lens vise", kan man da godt få det indtryk, at det ikke altid er de store begivenheder, der skaber de store admiraler.

Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN

"Øvelsesskibet" LAPPEDYKKEREN ved Søværnets Grundskole i Auderød.
(Foto: Christian Isaksen)

Det skibsdæk i Søværnet, som flest orlogsgaster i de sidste 50 år,  har be-trådt, har endnu ikke fået sin plads i historien, selvom de fleste har et min-de herfra.

Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN (L01) får blot lov at hensygne, grundstødt på sin vante plads på græsplanen ved Søværnets Grundskole.

Dagligdagen i Søværnet

Historien handler ikke kun om admi-ralerne og skibscheferne.

Historien handler i lige så høj grad også om de mange tavse reserve-løjtnanter, sergenter og orlogsgaster som i tidens løb har gjort historien mulig.

På disse sider vil der derfor også væ-re plads til den personlige historie, orlogsgastens historie, deres ople-velser og skæve skildringer, samt om den humor, der til daglig krydrer livet blandt Søværnets personel.

Giv dit personlige bidrag til orlogsliv og lune

Har du en god historie fra din tid i Søværnet, beskrivelse af nogle ople-velser, som du har haft, små som store, ligger du inde med billeder, eller er du faldet over din farfars dagbog!

Eller har du blot en lun historie om dagliglivet i Søværnet, så send dit bi-drag.

"Tillader Hr. Lieutenanten,
at solen gaar ned"

(Tegning af Bo Bojesen)

Mit eget første møde med Søværnet

Husker selv, hvordan jeg en tidlig november morgen i 1964 som en spinkel knægt trådte ind gennem porten på Søværnets Eksercerskole i Auderød.

7. kompagni, hold 4/64 var mødt.

Efter 2 timer var jeg stadig en lille knægt, men nu iført en mørkeblå uniform. Forsøgte forgæves at fin-de ud af, hvordan man iførte sig den der sømands-krave.

En rund hue blev akavet presset ned over hovedet og af sted til den obligatoriske fotografering. Man lignede en "åndsvag".

Det civile tøj var pakket i en papirspose, en højtrå-bende korporal og en stor og uhåndterlig paksæk indeholdende al slags militær udrustning var nu min eneste følgesvend.

Min tid i Søværnet var begyndt...

Orlogsflaget hejses...

Orlogsflaget sættes

Prøvemåltidet godkendt

Eller, hvordan man som ordonnans på skoleskibet ÆGIR henvendte sig i kabyssen og fik udleveret et prøvemåltid.

Tog turen op til broen og lod vagtchefen smage på herlighederne og god-kende måltidet.

Har altid undret mig over, hvad der ville ske, såfremt han ikke godkendte det?

Herefter ned til chefen med vagtchefens skriftlige godkendelse. Banke reg-lementeret på døren.

Vel inden for i retstilling nærmest messende:

"Melder Chefen,
søuret trukket og
prøvemåltidet godkendt.
Tillader Chefen,
at mandskabet skaffer?"

Normalt tillod chefen dette; hvorefter man balancerede baglæns ud af dø-ren og returnerede til broen for at informere vagtchefen om, at Chefen hav-de tilladt mandskabet at skaffe...

Læs de personlige beretninger:

44Se oversigten her

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLERE PERSONLIGE BERETNINGER:

Se oversigten

-

   

Denne side er senest opdateret: 27. august 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juni 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger