US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Våben & Våbensystemer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

4Missiler

4Artilleri efter 1945

4Andre våben

4Våbenudvikling

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Våben, våbensystemer & -udvikling

Missiler, artilleri, miner, torpedoer, antiubådsvåben, lette våben, håndvåben, sensorer mm.

I dette afsnit kan du efterhånden finde oversigter over våben og vå-bensystemer anvendt i Søværnet, samt artikler om våbenudviklingen.

For det enkelte våben/-system vil der blive tilføjet datablade med billeder og specifikationer.

For overskuelighedens skyld vil af-snittet blive inddelt i en række under-afsnit som angivet neden for.

Umiddelbart er underafsnittene om-kring missiler og artilleri efter 1945 komplette ved første udgivelse.

Øvrige underafsnit vil blive opdateret løbende.

35 cm kanon på panserskibet TORDENSKJOLD

35 cm kanonen (14") på panserskibet TORDENSKJOLD er det sværeste kaliber, der nogensinde har været anvendt på et flådefartøj i Skandinavien.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Se de enkelte afsnit:

Missiler

Her findes en oversigt over missiler anvendt på Søvær-nets skibe.

44Se oversigten

Artilleri efter 1945

Her findes en oversigt over søartilleri (20 mm og der- over) anvendt på Søværnets skibe efter 1945.

44Se oversigten

35 cm Kanon på panserskibet TRODENSKJOLD

Artilleri 1860-1945

Her kommer en oversigt over søartilleri (20 mm og der over) anvendt på Søværnets skibe fra 1860-1945.

12-punds Kanon

Artilleri før 1860

Her kommer en oversigt over søartilleri anvendt på Søværnets skibe før 1860.

Kystartilleri

Kystartilleri

Her kommer en oversigt over artilleri mm. anvendt på Søværnets landinstitutioner, forter mfl.

Antiubådstorpedo MU90

Andre våben, miner, torpedoer mfl.

Her finder du en oversigt over nogle af de øvrige aktive og passive våben, miner, torpedoer, antiubådsvåben mm., der anvendes/er anvendt i Søværnet.

44Se oversigten

7,62 mm Maskingevær M/62 monteret i OLFERT FISCHER

Lette våben (under 20 mm)

Her kommer en oversigt over Søværnet lette våben (under 20 mm), håndvåben mm.

Våbenudvikling

Her finder du forskellige artikler omkring udvikling af enkelte våben, våbensystemer og sensorer mm.

44Se oversigten

|Til toppen

-

Alle informationer i dette afsnit bygger på nedenstående kilder. Skulle der under enkelte våben være anvendt yderligere kilder, vil dette være anført på aktuel side.

Kildehenvisninger:

&

Dansk Søartilleri 1400-2000, af Ole L. Frantzen, Michael H. Mortensen, Niels M. Probst og Sven E. Thiede, Tøjhusmuseet 1999

&

Dansk Søartilleri 1860-2004, bd. I & II, af admiral Sven E. Thiede, Tøjhusmuseet, København 2004 (ISBN 87-89022-37-8)

&

Flåden gennem 450 år, under redaktion af kommandør-kaptajn R. Steen Steensen, Martins Forlag, 2. udgave, København, 1970 (ISBN87-566-0009-7)

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998. (ISBN 87-87720-13-2)

&

Janes Defence Weekly

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med nye billeder, oplysninger mm.
om disse våben/våbensystemer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 13. maj 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger