US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådens Skibe

ABSALON anløber København 31. august 2007 kl. 0605 om morgenen

Støtteskibet ABSALON anløber København 31. august 2007.
(Foto: Johnny E. Balsved)

I dette afsnit vil du kunne finde en næsten komplet liste over samtlige de skibe, større som mindre, der har gjort  tjeneste i den dansk/norske flåde og senere fra 1814, den rent danske flåde gennem de seneste 200 år.

Flådelisterne giver dig en komplet oversigt over samtlige de navngivne skibe, i det en del mindre ikke-navngivne kuttere, kanonbåde, støtte-fartøjer mfl. ikke er medtaget i denne første udgave.

Hen ad vejen vil jeg yderligere forsøge også at medtage datablade for samtlige flådens skibe for perioden fra flådens fødsel (1510) til i dag, inklusiv evt. foto/tegning, data og historie.

Flådelisterne

Flådelisterne giver dig mulighed for at se komplette alfabetiske fortegnel-ser over skibene, eller en oplistning baseret på skibstyper.

Udover de samlede alfabetiske flådelister er der også udarbejdet flådelister omhandlende nogle af de mere epokegørende perioder i den dansk/norske og danske flådes historie.

Du vil således også kunne finde flådelister, der omhandler flådens sam-mensætning i forskellige perioder/episoder af flådens historie, ligesom du også kan finde fordelingen på forskellige skibstyper.

44Klik her for at se Flådens skibe - alfabetisk

44Klik her for at se Flåden - år for år

44Klik her for at se Flåden - typevis

En enhed af FLYVEFISKEN-klassen affyrer et Harpoon missil

En enhed af FLYVEFISKEN-klassen
(P561 SKADEN) affyrer et HARPOON missil
(Foto: Søværnet)

Flåden i dag

Du vil også finde en liste over flådens nuværende skibe, samt billeder og specifikationer for de enkelte skibe og fartøjer.

Denne liste vil ligeledes blive løbende opdateret, ligesom specifikationer for de enkelte skibe løbende vil blive udgivet.

Listen er primært baseret på Søværnets officielle kilder.

44Klik her for at se Flåden i dag

Skibsspecifikationerne

I første omgang vil jeg forsøge at udgive yderligere specifikationer på de skibe, der indgår i de forskellige historier, der er medtaget her på Web-siten. Specifikationerne vil oplyse om det enkelte skibs data, historie, skibschefer og evt. øvrige bemærkninger.

Hen ad vejen vil jeg, som nævnt,  forsøge at opbygge en komplet liste af datablade over flådens skibe.

For nærværende er udgivet specifikationer for samtlige danske ubåde og ubådsklasser siden 1909.

Du vil samtidigt også få mulighed for at se flere specifikationer mm. på de udenlandske skibe, der indgår i historierne. Både venner og fjender...

For overskuelighedens skyld er der også lavet et indeks over de publice-rede skibsspecifikationer.

44Klik her for at se Indeks over udgivne datablade

Databasen stadig under opbygning

Den endelige database over flådens skibe vil blive opbygget på en sådan måde, at du vil have mulighed for både at kunne søge efter et skibsnavn eller en skibstype.

Databasen vil være under stadig udbygning og opdatering.

Andre flådelister

Du kan finde flere oplysninger omkring flådens skibe, også fra perioden før 1801 ved bl.a. at benytte Orlogsbasen:

Jeg kan også henvise til www.orlogsbasen.dk

Denne site er et resultat af et samarbejde mellem Orlogsmuseet,
Marinens Bibliotek, Rigsarkivet og KulturnetDanmark.
Siten, der er under stadig opbygning og udvikling, indeholder en introduktion til Holmen, håndværket, arkitekturen, kunsten
og meget mere.
Desuden findes der en database med fotografier af Orlogsmuseets skibsmodeller og skanninger af Rigsarkivets tegningssamling
i perioden ca. 1690-1848.
Der er således ca. 250 billeder af Orlogsmuseets modeller
og ca. 1500 skannede tegninger (af omkring 8000).

På orlogsmuseets hjemmeside, vil du også kunne finde en komplet liste over Søværnets skibe søsat i perioden 1860-1990.

44Her er et direkte link til Orlogsmuseets den danske flåde 1860-1990.

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. januar 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 10. februar 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger