US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Maritime Mindesmærker

Mindesmærkerne - En dansk kulturarv

Rundt omkring i det danske landskab, og flere steder i udlandet, møder vi monumenter, mindesmærker, mindetavler mm. for det utal af danske officerer i orlogs- og handelsflåden, orlogsgaster og søfolk, der gennem mange hundreder af år har mistet livet til søs, i krig som fred.

Ikke alle søfolk har dog fundet deres grav på havet, størstedelen, herunder under også nogle af dem, vi vælger at kalde helte, døde en naturlig død på landjorden.

Der findes heldigvis også et utal af mindesmærker, der fortæller om disse mænd og kvinder og deres skæbne.

På disse sider vil du kunne finde en oversigt og nærmere omtale af mange af disse maritime mindes-mærker.

Mindeankeret ved Nyhavn

Et af de mest kendte maritime mindesmærker er vel nok Minde-ankeret ved Nyhavn i København.

Mindeankeret i Nyhavn

Mindeankeret ved Nyhavn
(Foto: Johnny E. Balsved)

Kendt af de fleste danskere; og i tidens løb også passeret af tusindvis af både indenlandske samt udenlandske turister mfl.

Det er vel nok de færreste af de forbipasserende, der i dag spekulerer over, hvorfor dette anker er placeret her!

Mindeankeret, der blev afsløret 29. august 1951, tjener som et værdigt minde om de mere end 1700 danske søfolk, der omkom i dansk eller allieret krigstjeneste under den 2. verdenskrig.

Søfolk, der omkom i kamp for Danmarks frihed.

Et monument i sig selv

Midt i centrum af København findes Holmens kirke. Kirken står i dag som et levende monument for den danske flåde.

Holmens Kirke

Holmens kirke i København
(Foto: Johnny E. Balsved)

Oprindeligt blev bygningen opført af Kong Frederik II som ankersmedje i 1562. Hermed indgik den som en central del af flådens hovedbase i København, som dengang var placeret på Bremerholm.

I 1619 lod Kong Christian IV den gamle smedje indvie som kirke for personalet på Bremerholm, Nyboder, Proviantgården mv.

I 1709 opførtes det lange lave gravkapel ud mod Holmens Kanal.

Et kapel der i dag rummer nogle af de største danske søhelte som Niels Juel, Tordenskjold og Carl Wilhelm Jessen mfl.

I 1872 fik Holmens kirke sit nuværende udseende efter en gennemgribende restaurering, hvorved bl.a. en statue af Tordenskjold blev rejst i gården.

Døbt, gift og begravet

Gennem århundreder har Holmens kirke været det sted, hvor mangen en kommende søofficer er blevet holdt over dåben og senere konfirmeret.

Senere blev mange af dem gift her; og til slut har den sidste jordefærd ofte gået fra Holmens Kirke og ud forbi Nyboder, til Holmens kirkegård.

Tordenskjolds Statue

Tordenskjolds statue
ved Holmens Kirke

På denne måde kommer Holmens kirke til at virke som et af de største og stadigt levende monumenter over vor flådes historie, og de mennesker som skabte den.

Dræbte og omkomne i tjenesten

Gennem årene har flere desværre mistet livet i tjenesten, og der er udarbejdet en foreløbig kronologisk oversigt over personel af søværnet, der er blevet dræbt eller omkommet i tjenesten siden 1940.

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste er kun tildelt den senest omkomne, da denne medalje først blev indstiftet 30. oktober 1996.

Siden vil løbende blive opdateret, ligesom fotobidrag mm. meget gerne modtages.

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste.

44Gå til: Mindetavlen

Registrering af mindesmærkerne

Der findes ingen samlet registrering af de mange danske marine mindes-mærker herhjemme og i udlandet.

Formålet med dette afsnit er derfor også på sigt at få lavet en forhåbentlig komplet registrering af disse mindesmærker.

Siderne vil løbende blive opdateret, ligesom fotobidrag mm. meget gerne modtages.

44Gå til: Oversigten over Maritime Mindesmærker

Kildehenvisninger:

&

Krigens Monumenter 1940-1945, af Anders Bjørnvad, Odense Universitetsforlag, Odense 1999 (ISBN87-7838-409-5)

&

KØBENHAVN før og nu - og aldrig, bind 2, af Steffen Linvald, red. Bo Bramsen, Forlaget Palle Fogtdal A/S, København 1987 (ISBN 87-7807-722-2)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. januar 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. oktober 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger