US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info 4Webmaster

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Webmaster

- Hej, jeg hedder Johnny Erik Balsved (født 1948), og jeg er siden starten, 13. juni 2001, selvbestaltet Web-master for denne private hjemmeside omkring den danske flådes historie, fra 1510 og til i dag.

Marinehistorie har været min store fritidsinteresse gennem det meste af mit liv.

- Specielt perioden, hvor vi gik fra træ til stål, fra sejl til damp og fra forladekanoner til bagladekanoner.

Interessen var måske skabt fra min far, som gennem mange år arbejde-de som civil radiotelegrafist i han-delsflåden.

Starten i Søværnet

Startede min egen sømilitære karriere i Søværnet november 1964 som konstabelelev i Søværnets Intendan-turkorps.

Mødte op på den daværende Søværnets Eksercerskole i Auderød, 11. november 1964, hold 4/64, stam nr. 639702.

Webmaster Johnny E. Balsved

Johnny Erik Balsved,
Webmaster.

I de første 5 år fik jeg lejlighed til at gøre tjeneste på så forskellige enhe-der som:

- Depot-/Skoleskibet ÆGIR (A 560)

- Ubådseskadren, og depotskibet HENRIK GERNER (A 542)

- Torpedobådseskadren, og depotskibet HJÆLPEREN (A 563)

Kendetegnende for de enheder jeg har sejlet med, eller tjenestegjort på er, at de i dag alle er udgået af flådens tal; det har måske noget med alderen at gøre.

Min fortsatte "sømilitære karriere"

Korvetten OLFERT FISCHER ses her under fremmede himmelstrøg ved gennemsejlingen af Suezkanalen i 1990.
(Foto: Søværnet)

I 1977 blev jeg udnævnt til kaptajn-løjtnant i Marinehjemmeværnet og chef for Hjemmeværnsflotille 365 Holmen.

1988 chef for Rekvisitions- og Gen-forsyningssektionen ved Flådestation Københavns Forsyningsafdeling og herunder bl.a. forsyningskoordinator for korvetten OLFERT FISCHER under dennes udstationering i den Persiske Golf 1990 - 1991.

Efterfølgende med i flere projektgrup-per, herunder arbejdsgrupperne om-kring flådens udflytning fra Holmen og senest etableringen af Marinesta-tion HOLMEN 1. maj 1993.

Afsluttede endeligt min "karriere" som sektionschef og chef for Driftssek-tionen ved Marinestation HOLMEN, den senere marinestation København, med udgangen af 1994 efter 30 års tjeneste.

Foredragsvirksomhed

Ind i mellem en travl hverdag med arbejde, maritim forskning, lidt privatliv og denne ret så omfattende hjemmesideproduktion  nyder jeg at fortælle andre om min yndlingsinteresse.

Jeg tager gerne ud og holder foredrag i klubber og foreninger mm., primært om aftenen og i weekenden.

Emnet kan være stort set alt inden for flådens historie i de seneste 200 år, dvs. efter 1801, som er mit absolutte speciale, ligesom foredragene altid bliver ledsaget af en multimedie-præsentation, så det ikke blot er tør tale.

44Læs mere om Foredrag og foredragsvirksomhed

Min baggrund i øvrigt

Oprindelig er jeg født i København (Københavner med stort K) i 1948, og døbt i Vor Frelser Kirke på Christianshavn.

Men de sidste adskillige år har jeg været bosiddende i Havnsø i Nordvestsjælland, sammen med min hustru, Kirsten.

Her kan vi fra vores terrasse følge med i livet på Nekselø og Sejerø bugterne, med en fri udsigt op til Søværnets Artillerikursus på  Sj. Odde.

Ganske ofte kan vi også følge flådens skibe under øvelsesvirk-somhed.

Den inspirerende udsigt
fra vores terrasse i Havnsø.

Ud over at være hjemmebasen for denne hjemmesides produktion, så er huset også rammen om et rigt familieliv med børn og børnebørn.

Du kan hjælpe med til at gøre denne Webside bedre

Du kan hjælpe med til at forbedre denne Webside ved at give dit historiske bidrag til at udvikle denne webside, eller evt. skrive en kommentar i Gæstebogen eller i websidens Marinehistoriske Debat Forum.

Du er naturligvis velkommen til at skrive til mig via e-mail, og jeg vil naturligvis besvare alle mails, som jeg modtager.

Men du er nødt til ind i mellem at være lidt tålmodig!

Jeg modtager mange mails hver dag, og forsøger at give alle et seriøst svar, så vidt det er mig muligt.

Hvis du stadig foretrækker at maile til mig, kan du klikke på postkassen nedenfor:

Klik her for at skrive til webmasteren...

Til møde hos den gamle kommandør

Webmaster, Johnny Balsved, på besøg hos den gamle kommandør
i chefskahytten på fregatten JYLLAND.

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

Læs mere om:

Foredrag og foredragsvirksomhed


-

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. august 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juli 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger