US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Våben & Våbensystemer4Artilleri efter 1945

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

4Missiler

4Artilleri efter 1945

4Andre våben

4Våbenudvikling

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Artilleri efter 1945

Nedenfor følger en oversigt over søartilleri (20 mm og derover) anvendt på Søværnets skibe efter 1945.

Pjecerne er for oversigtens skyld sorteret efter kaliber (millimeter) og der-næst i omvendt kronologisk rækkefølge for deres indfasning.

Et ud for et våben/våbensystem betyder, at dette fortsat anvendes.

127 mm Mk M/02 LvSa

Anvendes på:

Støtteskibe af ABSALON-klassen

127 mm K M/60 LvSa2

Anvendt på:

Fregatter af PEDER SKRAM-klassen

127 mm K M/34 Sa

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Depotskibet ÆGIR

105 mm K M/40 Sa

Anvendt på:

Torpedo-/patruljebåde af HUITFELDT-klassen

102 mm K M/52 LvSa2

Anvendt på:

Fregatter af ESBERN SNARE-klassen
Depotskibet ÆGIR

102 mm K M/42 LvSa

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Korvetten THETIS

10,2 cm K L/46 M/18

Anvendt på:

Korvetten THETIS

 

76 mm Mk M/85 LvSa

Anvendes på:

Inspektionsskibe af THETIS-klassen
Fartøjer af FLYVEFISKEN-klassen

76 mm Mk M/71 LvSa

Anvendt/anvendes på:

Korvetter af NIELS JUEL-klassen
Torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen

76 mm K M/61 LvSa

Anvendt på:

Inspektionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen
Inspektionsskibet BESKYTTEREN

76 mm Mk M/60 LvSa og LvSa2

Anvendt på:

Minelæggere af FALSTER-klassen
Korvetter af TRITON-klassen

76 mm Mk M/55 LvSa

Anvendt på:

Korvetter af TRITON-klassen

76 mm K M/36 Sa

Anvendt på:

Ubåde af U-klassen (SPRINGEREN-kl.)

75 mm K M/40 Sa

Anvendt på:

Korvetten THETIS

75 mm K M/29 Sa

Anvendt på:

Minestrygere af SØLØVEN-klassen

75 mm K M/07-12 Sa M/34-38

Anvendt på:

Minelæggeren LINDORMEN
Korvetten THETIS

Opmålingsskibet HEJMDAL
Inspektionsskibet VITUS BERING

40 mm Mk M/48 LvSa2

Anvendt på:

Korvetter af TRITON-klassen

40 mm Mk M/48 LvSa

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Fregatter af PEDER SKRAM-klassen

Korvetter af TRITON-klassen
Torpedo-/patruljebåde af HUITFELDT-klassen
Torpedo-/patruljebåde af KRIEGER-klassen
Motortorpedobåde af GLENTEN-klassen
Motortorpedobåde af FLYVEFISKEN-klassen
Motortorpedobåde af FALKEN-klassen
Motortorpedobåde af SØLØVEN-klassen

Minelæggeren LANGELAND
Minestrygere af SØLØVEN-klassen
Bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen
Depotskibet ÆGIR
Depotskibet HJÆLPEREN

40 mm Mk M/36 LvSa2

Anvendt på:

Minelæggere af BESKYTTEREN-klassen
Depotskibet HJÆLPEREN

40 mm Mk M/36 LvSa

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Fregatter af ESBERN SNARE-klassen
Korvetten THETIS
Torpedo-/patruljebåde af HUITFELDT-klassen
Torpedo-/patruljebåde af KRIEGER-klassen
Motortorpedobåde af GLENTEN-klassen
Minelæggeren LANGELAND

Minelæggeren LINDORMEN
Minestrygere af SUND-klassen
Minestrygere af SØLØVEN-klassen
Inspektionskutterne af MAAGEN-klassen
Depotskibet ÆGIR
Opmålingsskibet HEJMDAL

37 mm Pk L/80 M/30

Anvendt på:

Minestrygere af SØLØVEN-klassen
Torpedobåde af KRIEGER-klassen

35 mm Mk M/04 LvSa

Anvendes på:

Støtteskibe af ABSALON-klassen

20 mm Mk M/42 LvSa og LvSa2

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Fregatter af PEDER SKRAM-klassen
Korvetter af NIELS JUEL-klassen

Korvetten THETIS
Motortorpedobåde af GLENTEN-klassen
Motortorpedobåde af FLYVEFISKEN-klassen
Motortorpedobåde af FALKEN-klassen
Motortorpedobåde af SØLØVEN-klassen
Minelæggere af FALSTER-klassen
Minelæggere af BESKYTTEREN-klassen
Minelæggere af LOUGEN-klassen
Minelæggeren LANGELAND
Minelæggere af LINDORMEN-klassen

Minestrygere af SØLØVEN-klassen
Minestrygere af SUND-klassen
Minestrygere af VIG-klassen
Torpedo-/patruljebåde af KRIEGER-klassen
Bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen
Inspektionsskibet VITUS BERING
Inspektionskutterne af MAAGEN-klassen

Inspektionskutterne af SKARVEN-klassen
Inspektionskuttere af AGDLEK-klassen
Orlogskuttere af BARSØ-klassen
Opmålingsskibet HEJMDAL
Opmålingsskibet FREJA
Landgangsfartøjer af ODIN-klassen
Tankfartøjer af FAXE-klassen
Hjemmeværnskuttere af MHV 90-klassen
Hjemmeværnskuttere af MHV 70-klassen

20 mm Mk M/41 LvSa

Anvendt på:

Fregatter af HOLGER DANSKE-klassen
Korvetten THETIS
Torpedo-/patruljebåde af HUITFELDT-klassen
Minelæggeren LINDORMEN
Minelæggere af LOUGEN-klassen
Minestrygere af MS-klassen

Depotskibet TYR
Opmålingsskibet HEJMDAL
Opmålingsskibet FREJA

20 mm Mk M/39 LvSa

Anvendt på:

Minestrygere af SØLØVEN-klassen
Motortorpedobåde af GLENTEN-klassen

-

|Til toppen

Indtil 1. januar 1952 benævnes kanoner af 10 cm kaliber og derover efter kaliberet i cm, medens kanoner under 10 cm benævnes efter kaliber i mm. Efter kalibermålet tilføjes K for karduskanoner, PK for patronkanoner, RK for rekylkanoner. Derefter anførtes kanonens hele længde målt i kaliber og evt. tillige konstruktionsåret to sidste cifre (fx 12,7 cm PK L/45 M/34).

Efter 1. januar 1952 benævnes al skyts efter kaliberet i mm, herefter tilføj-es K for ikke automatiske kanoner, Mk for maskinkanoner. Derefter følger modelåret (anskaffelsesåret) og endelig affutagetype betegnet som: Lv for luftværnsaffutage, Sa for skibsaffutage og Ka for kystaffutage, samt evt. modelår for affutagen.

Ved evt. dobbeltaffutager tilføjes 2 til betegnelsen, fx 76 mm Mk M/60 LvSa2, hvilket betyder en 76 mm maskinkanon i dobbeltaffutage.

|Til toppen

Alle informationer i dette afsnit bygger på nedenstående kilder. Skulle der under enkelte våben være anvendt yderligere kilder, vil dette være anført på aktuel side.

Kildehenvisninger:

&

Dansk Søartilleri 1400-2000, af Ole L. Frantzen, Michael H. Mortensen, Niels M. Probst og Sven E. Thiede, Tøjhusmuseet 1999

&

Dansk Søartilleri 1860-2004, bd. I & II, af admiral Sven E. Thiede, Tøjhusmuseet, København 2004 (ISBN 87-89022-37-8)

&

Flåden gennem 450 år, under redaktion af kommandør-kaptajn R. Steen Steensen, Martins Forlag, 2. udgave, København, 1970 (ISBN87-566-0009-7)

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998. (ISBN 87-87720-13-2)

&

Janes Defence Weekly

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. november 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. marts 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger