US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Oversigt 4Mindesmærker

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Viceadmiral Bredal og
kampen ved Nyborg

(1658)

Mindesmærket i Nyborg for viceadmiral Peder Jensen Bredal

Mindesmærket for Viceadmiral Peder Jensen Bredal
og kampen ved Nyborg i 1658.
(Foto: John Maalø Larsen, Nyborg)

|Flere billeder|

Specifikation

Rejst for/Til minde om:

Viceadmiral Peder Jensen Bredal (????-1658)

Inskription:

Forsiden:

PEDER JENSEN//
BREDAL//
NYBORG FJORD//
1658

Venstresiden:

FØDT I//
DITMARSKEN//
FALDEN VED//
SØNDERBORG//
DECEMBER 1658

Højresiden:

1 STEN ER SAT//
ET MINDE//
OM ÆRLIG KÆK//
BEDRIFT//
AT ALDRIG SKAL//
FORSVINDE//
AF SAGAEN DENS//
SKRIFT

Bagsiden:

REJST AF//
DANSK//
TURISTFORENING//
NYBORG-AFDELING//
1900

Indviet/afsløret:

Rejst af Danmarks turistforenings Nyborg afdeling, 1900

Udført af:

Ikke oplyst

Beskrivelse:

Mindesten

Placering:

Nyborg Havn

-

Flere fotos

Inskriptionen på venstre side

Inskriptionen på mindesmærkets venstre side.
(Foto: Poul Lenchler)

Mindesmærket for Viceadmiral Peder Jensen Bredal
og kampen ved Nyborg i 1658.
(Foto: John Maalø Larsen, Nyborg)

Bredals Mindesmærke ved Nyborg

Mindesmærket for Viceadmiral Peder Jensen Bredal
og kampen ved Nyborg i 1658.
(Foto: Poul Lenchler)

-

Yderligere bemærkninger:

Der blev også rejst en mindesten for viceadmiralen i Sønderborg, i følge denne mindesten faldt viceadmiralen 14. december 1658, ifølge de officielle kilder blev han dødeligt såret 4. december og døde senere i Flensborg 8. december

44Se også mindesmærket i Sønderborg for viceadmiral Peder J. Bredal

-

Kildehenvisninger:

&

Nyborg - før & nu 2000, Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 2001 (ISBN 87-983279-6-8)

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 15. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger