US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Oversigt 4Mindesmærker

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Løjtnant W. B. Jespersen (18. april 1864)

Mindesten for løjtnant W. B. Jespersen

Mindestenen for løjtnant W. B. Jespersen,
der blev dræbt om bord i panserskibet ROLF KRAKE,
som den eneste danske søofficer under krigen i 1864.
(Foto fra: Historiecenter Dybbøl Bankes arkiv)

Specifikation

Rejst for/Til minde om:

Løjtnant W. B. Jespersen, der blev dræbt om bord på panserskibet ROLF KRAKE 18. april 1864.

44Læs mere om Slaget ved Als - 1864

Inskription:

OMBORD I PANSERBATTERIET//
ROLF KRAKE//
FALDT//
LØJTN. W. B. JESPERSEN//
DEN 18. 4. 1864

Indviet/afsløret:

14. juli 1937 - Rejst af Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske krige.

Udført af:

Ikke oplyst

Beskrivelse:

Mindestenen er en granitsten med sort skrift

Placering:

Skanse 1 ved Dybbøl
Sønderjylland

-

Yderligere bemærkninger:

44Se også gravstedet på Holmens kirkegård

-

Kildehenvisninger:

"

Historiecenter Dybbøl Bankes Hjemmeside

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger