US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Maritime Mindesmærker 4Oversigt 4Mindesmærker

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

4Mindetavlen

4Oversigt

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Slaget i Køge Bugt (1710)

Mindestenen i Kerteminde for slaget i Køge Bugt 4. oktober 1710

Mindestenen i Kerteminde for slaget i Køge Bugt 4. oktober 1710.
(Foto: Peter Heiden)

Specifikation

Rejst for/Til minde om:

Stenen er rejst af marineforeningen kort tid efter krigen, og den er rejst til minde om 22 faldne Kerteminde-gaster, der gjorde tjeneste på DANNEBROG, da den sprang i luften under slaget i Køge Bugt 4. Oktober 1710.

En frygtelig tragedie for den lille by  at miste så mange unge mennesker.

Inskription:

//MARINEFORENINGEN/
SATTE DENNE STEN TIL MINDE OM/
22 KERTEMINDEMÆND SOM FANDT HELTEDØDEN/
MED IVAR HUITFELDT OMBORD PAA LINIESKIBET/
DANNEBROGE I SØSLAGET I KØGE BUGT 4. OKTBR 1710//

//OG FLYVER DU MOD HIMLEN I STOLTE LUERS FAVN/
DA NÆVN FOR STJERNEVRIMLEN DIN HØJE HUITFELDTS NAVN//

Indviet/afsløret:

Ikke oplyst

Udført af:

Ikke oplyst

Beskrivelse:

Mindesten

Placering:

Kerteminde Havn

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Kildehenvisninger:

&

Danmarks Marineforening

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til et Maritimt Mindesmærke,
som ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. august 2010

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger