US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - B4Bangsbøll, Frederik
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bangsbøll, Frederik C. S.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frederik Christian Sørensen Bangsbøll

Fødselsdato:

23. september 1894

Kommandør F. C. S. Bangsbøll

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af dampskibsfører Frantz Peter Andreas Sørensen Bangsbøll og hustru Hermandine Elisabeth Margrethe, født Christiansen

Ægteskab:

Gift 1. gang 4. september 1918 i Citadels kirken i København med Rigmor Carla Martha Bjerreby (død 1930)
Gift 2. gang 25. maj 1936 i Luthers kirke med Olga Canaris Klein

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1911

Kadet

20. september 1915

Sekondløjtnant

1. juli 1916

Premierløjtnant

1. januar 1923

Kaptajnløjtnant

1. juli 1932

Orlogskaptajn

1. januar 1939

Orlogskaptajn af reserven

1. februar 1940

Kommandørkaptajn af reserven

11. juli 1945

Kommandør af reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

12. februar 1932

Fortjenstmedaljen i sølv (6. Thule-Ekspedition 1931)

2. april 1935

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1945

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

Oktober 1915
- februar 1916

Med krydseren HEJMDAL i sikringsstyrken

Oktober 1916
- maj 1917

Med kystforsvarsskibet OLFERT FISCHER

1917-1918

Elev i undervandsbåde i forbindelse med tjeneste ved flådens overkommando

1918

Ved Undervandsbådsdivisionen

14. september 1918
- 21. december 1918

Elev på undervandsbådsskole

21. november 1918
- 21. december 1918

Chef for værkstedskibet GRØNSUND

1919

Ved Undervandsbådsdivisionen i forbindelse med tjeneste ved flådens overkommando (til 31. marts)

1919-1921

Chef for undervandsbåde

1921-1922

Gennemgik Søværnets Officersskole (forkortet)

1922-1928

Chef for undervandsbåde i forbindelse med tjeneste som skoleforstander for undervandsbådsskoler for søofficerer og som chef for undervandsbådsgrupper på selvstændige togter samt i forbindelse med tjeneste i marinestaben

1928

Næstkommanderende i inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island og Grønland

1929

Adjudant hos chefen for øvelsesdelingen og derefter øvelseseskadren

Februar 1930
- maj 1930

Chef for ubåden DAPHNE i ubådsflotillen i eskadren

Juni 1930
- oktober 1930

Næstkommanderende i ekspeditionsskibet GODTHAAB til Davidstrædet og Grønland

Oktober 1930
- juli 1931

Ved Undervandsbådsdivisionen som chef skiftevis for stationsskibet HEKLA og for værkstedsskibet HENRIK GERNER som flotilleskib i ubådsflotillen

August 1931
- november 1931

Deltog i Knud Rasmussens 6. Thule-ekspedition

November 1931
- december 1931

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER i ubåds-flotille i øvelsesdeling

Januar 1932
- maj 1933

Chef for ubåden DAPHNE

1933

Chef for torpedobåden HVALEN i torpedobådsflotille på selvstændigt togt og i eskadre

September 1933
- maj 1934

Chef for kommandostationen Lynetten

Maj 1934
- juli 1934

Chef for Dragørfort

Juli 1934
- september 1934

Chef for torpedobåden HVALEN  i eskadre

September 1934
- maj 1936

Ved Flyvevæsenets stab

Maj 1936
- juni 1938

Stabschef ved Flyvevæsenet

Maj 1935

Chef for torpedobåden HVALEN i flådedelingen til Stockholm i forbindelse med kronprinsens bryllup

Juni 1935
- juli 1935

Chef for værkstedsskibet HENRIK GERNER som luft-depotskib

Juli 1935
- september 1935

Chef for torpedobåden HØGEN

Juli 1936

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN som luft-depotskib

August 1936
- september 1936

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN som luft-depotskib

31. december 1938

Afsked af linien efter ansøgning

Maj 1939
- juli 1939

Indkaldt til frivillig tjeneste

1. september 1939
- 30. september 1948

Indkaldt til frivillig tjeneste under sikringsstyrken, den tyske besættelse og derefter

6. juli 1951
- 6. marts 1954

Indkaldt til frivillig tjeneste ved Kystflådens stab

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1938-1951

Ansat i Det Danske Petroleums Aktieselskab's og Vacuum Oil Co.'s fælles flyveafdeling; IN-TAVA Aviation Products

August 1943
- juli 1944

I ledelsen ("Elverhøj") af søværnets "illegale" arbejde med transportforbindelsen med Sverige som særligt arbejdsområde

Juli 1944

Evakueret til Skåne af sikkerhedsmæssige grunde, hvor han med hovedkvarter i Malmø blev leder af transporter, der foregik på strækningen Halmstad-Trelleborg bl.a. med våben og ammunition anskaffet i Sverige til brug for modstandsbevægelsen i Danmark

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

6. marts 1954

Urne nedsat i gravsted på Bispebjerg kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger