US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - D4Dahlerup, Hans B.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Dahlerup, H. B.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hans Birch Dahlerup

Fødselsdato:

25. august 1790

Fødested:

Hillerød

Familie
relationer:

Søn af vejfiskal, politimester og hospitalsforstander Hans Dahlerup og hustru Sophie Marie Birch

Ægteskab:

Gift 2. december 1829 med Louise Margrethe van Dockum

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1802

Kadet

11. juli 1806

Sekondløjtnant

28. januar 1813

Premierløjtnant

21. november 1819

Kaptajnløjtnant

1. august 1829

Kaptajn

7. februar 1840

Kommandørkaptajn

16. januar 1847

Kommandør

26. februar 1849

Afsked med kontreadmirals karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1805

Gerners Medalje

28. juni 1840

Ridder af Dannebrogordenen

28. juni 1845

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

6. oktober 1851

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1807

Med briggen LOUGEN

1807-1808

Med linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK

1809 og 1810

Chef for deling, bestående af kanonskonnerterne BALDUR og THOR og en kanonjolle ved Silden (Stadt) i Norge

1812

Tjeneste ved Bergen Station

1812-1813

Lærer ved Søkadetakademiet

1813

I Kanonbådsflotillen i Sundet

Oktober 1813

Chef for Kanonbådsdelingen ved Mariager Fjord

1815-1819

Uden for nummer

1819

Næstkommanderende i briggen BORNHOLM, vagtskib i Sundet

1822-1826

Lærer ved Søkadetakademiet

1826-1827

Chef for briggen ST. CROIX, togt til New York og Dansk Vestindien

1829

Chef for vagtskibsposten på Københavns Red

1830

Chef for korvetten FLORA, vagtskib i Sundet

2. januar 1831

Medlem af Karantænekommissionen i Kiel

1831

Chef for dampskibet KIEL, til disposition for kongen

1838

Chef for fregatten ROTA, togt til Middelhavet

1846

Chef for fregatten GEFION, besejlingstogt i Atlanterhavet og Østersøen

27. november 1846

Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

26. februar 1849

Afsked med kontreadmirals karakter for at gå i østrigsk tjeneste

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

22. marts 1808

Var syg om bord i kampen ved Sjællands Odde, og kom efterfølgende i engelsk fangenskab til 1809.

44Læs historien Kampen ved Sjællands Odde

22. juli 1810

Kanonbådsdelingen blev angrebet og erobret af 2 engelske fregatter, og Dahlerup kom for anden gang i engelsk fangenskab.
Frigivet i 1811 og kom tilbage til Danmark, hvor han blev stillet for en krigsret i anledning af denne affære og frifundet.

8. oktober 1813

Deltog med sine kanonbåde i et angreb på en engelsk konvoj ved Refsnæs, og kom for tredje gang i engelsk fangenskab til fredsslutningen.

1815

Styrmand i briggen MARIE til Middelhavet

1816-1818

Fører af briggen SOVEREIGN på Vestindien

1818

Fører af hans egen brig DEN UNGE CHRISTIAN på en rejse til England

1820-1822

Formand i Søløjtnantselskabet

1822-1826

Medredaktør af Arkiv for Søvæsen

1838

Som chef for fregatten ROTA hentedes billedhuggeren Bertil Thorvaldsen hjem til København

44Læs historien Thorvaldsen vender hjem

1833-1839

Medlem af Navigationsskoledirektionen

26. februar 1849

I østrigsk tjeneste, hvor han organiserede den østrig-ske flåde, som som viceadmiral og øverstkommande-rende ledede blokaden af Venedig og medvirkede til denne og Anconas indtagelse, senere østrigsk friherre og Gehejmeråd

1861-1864

Maritim og teknisk rådgiver for ærkehertug Maximilian, der var øverstkommanderende for den østrigske flåde

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

26. september 1872

Død i København, begravet på Holmens kirkegård.

Tilbage til toppen af siden... Til toppen|

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

Tilbage til toppen af siden... Til toppen|

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 9. januar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger