US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hohlenberg, Frantz C. H.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hohlenberg, Frantz C. H.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Frantz Christopher Henrich Hohlenberg

Fødselsdato:

16. februar 1765

Kaptajn, fabriksmester Frantz Hohlenberg

Fødested:

Aabenraa

Familie
relationer:

Søn af kaptajn i Søetaten Christopher Carl Hendrik Hohlenberg og hustru Øllegaard Hedevig, født Grabow

Ægteskab:

Gift 30. januar 1795 i Holmens kirke med Elisa Judithe Hagen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1770

Volontær kadet

1777

Kadet

4. februar 1782

Sekondløjtnant

6. marts 1789

Premierløjtnant

23. december 1796

Kaptajnløjtnant

26. august 1803

Kaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

 -

Ikke oplyst

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

4. februar 1782

Bestemt til at oplæres i konstruktion af fabriksmester Henrik Gerner

1788-1791

Studerede skibsbygning i Holland, Frankrig og Italien

16. januar 1795

Lærer ved Søkadetakademiet og medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen

12. februar 1796

Konstitueret Fabriksmester

24. marts 1797

Fabriksmester

26. august 1803

Afsked med kaptajns karakter

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

23. september 1803

Overlods og havnemester i Christianssted på St. Croix

-

Yderligere bemærkninger:

Følgende skibe er bygget efter fabriksmester Hohlenbergs tegninger, dels medens han var fabriksmester og dels senere (Årstallene i parentes angi-ver, hvornår skibet er sat i vandet):

Linieskibe:

NORGE (1800) - CHRISTIAN den VII (1803) - PRINDS CHRISTIAN FREDERIK (1804) - PRINDSESSE CAROLINE (1805) -  DANMARK (1817)

Fregatter:

NAJADEN (1796) - HVIDE ØRN (1798) - FRIDERICHSTEEN (1800) - ELVEN (1800) - ROTA (1801) - EIDEREN (1802) - FYLLA (1802) - DIANA (1804) - PERLEN (1804) - GLÜCKSTADT (1804) - VENUS (1805) - NYMPHEN (1807) - NAJADEN (1811) - PERLEN (1812) - VENUS (1812) - MINERVA (1813) NYMPHEN (1815) - FYLLA (1816)

Brigger:

BREVDRAGEREN (1801) - FAMA (1802) - FEMERN (1803)

Desuden blev der bygget yderligere 2 skonnerter og 7 stykpramme mfl.

-

Død

Dato:

Begravelse:

9. januar 1804

Ikke oplyst - Død i Christianssted på St. Croix i Dansk Vestindien

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger