US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - I/J4Jegstrup, Johannes H. J.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Jegstrup, Johannes H. J.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Johannes Harald Jensen Jegstrup

Fødselsdato:

4. maj 1899

Kommandør Johannes Jegstrup

Fødested:

Kokkedal, Hørsholm sogn

Familie
relationer:

Søn af forpagter Anders Jensen Jegstrup og hustru Martine, født Madsen

Ægteskab:

Gift 24. januar 1924 i Sct. Andreas kirke i Ordrup med Ida Julie Marie Bredholt

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1916

Kadet

9. februar 1921

Sekondløjtnant

1. januar 1922

Premierløjtnant

1. december 1931

Kaptajnløjtnant

5. oktober 1938

Orlogskaptajn

1. maj 1946

Kommandørkaptajn

29. september 1950

Midlertidigt Kommandør

1. november 1951

Kommandør

15. oktober 1957
- 15. februar 1959

Midlertidigt Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1942

Ridder af Dannebrogordenen

29. januar 1950

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

9. maj 1957

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1921, 1922 og 1923

Næstkommanderende i torpedobåde

1923

Med inspektionsskibet FYLLA til Island

1924

Gennemgik undervandsbådsskole

Maj 1924
- oktober 1924

Næstkommanderende i ubåden BELLONA

1924-1925

Gennemgik Søværnets Officersskole

1925-1926

Gennemgik Søværnets Officersskole

1926

Gennemgik observatorskole ved Flyvevæsenet

1926 og 1927

Tjeneste som observator

1927

Chef for torpedobåden ORMEN i undervandsbåds-gruppe

August 1927
- oktober 1937

Ved Undervandsbådsdivisionen som chef for under-vandsbåde, kun afbrudt af:

1933

Gennemgik Søværnets Dykkerskole I og II

1934, 1936 og 1937

Chef for værkstedskibet HENRIK GERNER

1. oktober 1937
- 14. april 1939

Vager- og Skibsinspektør ved Fyr- og Vagervæsenet

December 1938
- januar 1939

Fører af statsisbryderen TYR, isbrydning i danske farvande under Statens Istjeneste

15. maj 1939
- 24. juli 1939

Chef for torpedobåden ØRNEN i 2. torpedobåds-gruppe

24. juli 1939
- 2. september 1939

Chef for torpedobåden HVALEN i 1. torpedobåds-gruppe

2. september 1939
- 29. september 1939

Chef for torpedobåden ØRNEN i 2. torpedobåds-gruppe under Sikringsstyrken

2. januar 1940
- 14. maj 1940

Chef for torpedobåden ØRNEN i 2. torpedobåds-gruppe underlagt Marinestation Slipshavn til vagttje-neste ved minespærringen i Storebælt, idet han dog 28. marts - 9. april var midlertidig fratrådt for at være chef for isbryderen TYR på særlig opgave under Søværnet i det isfyldte farvand omkring København og Køge bugt

14. maj 1940
- 1. august 1940

Chef for torpedobåden GLENTEN under oplægning i Svendborg

1. august 1940
- 30. september 1940

Til tjeneste ved Kystdefensionen

1. oktober 1940
- 29. august 1943

Under Kystdefensionen som chef for den nyoprettede Kystbevogtning.

2. oktober 1943
- 7. november 1944

Til tjeneste ved den danske efterretningstjeneste i Stockholm, med undtagelse af en periode fra 22. september - 17. oktober 1944 som flotillechef for Den danske Flotille i Karlskrona

15. november 1944
- 18. maj 1945

Til tjeneste i London ved SHAEF Mission til Danmark

11. juni 1945
- 29. oktober 1948

Næstkommanderende ved Søofficersskolen

August 1945
- december 1945

Chef for mineskibet LINDORMEN, kadetskib med besøg i Göteborg og oktober-december tillige chef for skolegruppen for kadetter mfl.

8. juni 1947
- 10. oktober 1947

Chef for fregatten HOLGER DANSKE, kadetskib til Færøerne og Grønland samt i øvelsesdelingen

April 1949
- august 1950

Chef for Marinestabens Kommandosektion

1. oktober 1950
- 1. oktober 1953

Marineattaché ved ambassaden i London og tillige 1950-1951 medlem af den danske delegation i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe og 1951-1955 af NATO Standardization Agency, Naval Board

1. oktober 1953
- 1. februar 1956

Stabschef ved Kystflåden og tillige juli-september 1955 i depotskibet ÆGIR som chef for kystflådens øvelsesgruppe og maj-juni 1956 chef for kystflådens øvelsesdeling

1. februar 1956
- 31. juli 1957

Chef for Nordsøens og Kattegats Marinekommando i Frederikshavn

15. oktober 1957
- 15. februar 1959

Chef for Grønlands Kommando og Grønlands marine-distrikt samt NATO Island Commander Greenland

1. april 1959
- 15. marts 1961

Hjemmeværnsflotilleinspektør

31. maj 1961

Afsked p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1940

Modtog Marineministeriets anerkendelse og en stor sølvcigaretæske med inskription for i Svendborg at have bjerget en dreng, der var faldet i havnen

29. august 1943

Ledede de enheder af kystbevogtningen, det lykkedes at undslippe til Sverige og havde kommandoen over de danske marinefartøjer der, indtil kommandostryg-ning i dem i Karlskrona 15. september 1943.

44Læs mere om Den danske Flotille

1958-1961

Formand for Søofficersforeningen

1961-1969

Ansat i Søværnsstabens historiske sektion

1962-1969

Medlem af Sø- og Handelsretten

1963-1969

Medlem af Overskibssynet

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

15. august 1981

Bisat fra Søndermarkens krematorium, urnen nedsat på Hørsholm kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger