US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Kofoed-Hansen, O. J.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Kofoed-Hansen, O. J.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Otto Joachim Moltke Kofoed-Hansen

Fødselsdato:

2. marts 1854

Viceadmiral O. J. Kofoed-Hansen

Fødested:

Haderslev

Familie
relationer:

Søn af fhv. Stiftsprovst Hans Peter Kofoed-Hansen og hustru Sofie Isabella Lætitia Kofoed-Hansen, født Komtesse Moltke

Ægteskab:

Gift med Sigrid Marie Kofoed-Hansen, født Holm

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1867

Kadet

25. august 1873

Sekondløjtnant

1. juni 1874

Premierløjtnant

1. februar 1888

Kaptajn

30. april 1900

Kommandør

1. oktober 1911

Viceadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

29. november 1881

Medaljen for druknedes redning

28. februar 1894

Ridder af Dannebrogordenen

7. april 1902

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

10. januar 1905

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

22. december 1908

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

9. maj 1914

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1873-1874

Med fregatten SJÆLLAND til Middelhavet

1878-1881

Skoleofficer ved Søofficersskolen

1878, 1879, 1880 og 1881

Med korvetten HEIMDAL (Kadetskib)

1882-1883

Med fregatten SJÆLLAND til Vestindien

1884-1885

Næstkommanderende i skonnerten FYLLA (togt til Middelhavet)

1886

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

1887-1890

Tjeneste i Søminekorpset

1888

Chef for en deling Torpedobåde

29. marts 1890
- 17. maj 1890

Chef for skonnerten ESBERN SNARE (Torpedoskole)

1891-1894

Fører af Postdampskib (Korsør-Kiel)

1894

Meddommer i Kadetskibet, korvetten DAGMAR

1895-1898

Vagerinspektør og fører af Vagerinspektionsskibet LØVENØRN

1898-1899

Næstkommanderende i fregatten FYEN (Togt til Middelhavet)

1899 og 1900

Chef for Kongeskibet DANNEBROG

1899-1900

Chef for vagtskibet ved København, kaserneskibet SJÆLLAND

1900-1901

Stabschef ved den flydende Defension på Københavns Red

1. august 1901 -
12. april 1905

Departementsdirektør i Marineministeriet

2. juni 1904
- 30. september 1904

Chef for panserskibet IVER HVITFELDT (i eskadre)

12. april 1905 -
16. december 1908

Direktør for Marineministeriet

1909

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (i eskadre)

1909-1910

Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (Vinterudrustning)

1910, 11, 12 & 13

Eskadrechef

1. oktober 1911

Kommanderende Admiral, Generalinspektør for Søværnet og Chef for Søofficerskorpset

1. august 1914 -
11. april 1918

Chef for Flådens Overkommando under sikringsstyrken.

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

26. juni 1912

Formand i Overkrigsretten

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

16. april 1918

Død i København, begravet på Vestre Kirkegård.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Flåden under første verdenskrig - O. Kofoed-Hansen og V. Jøhnkes optegnelser, ved Tage Kaarsted, Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1976 (ISBN 87-504-03-745).

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger