US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Krarup, Mogens F. V.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Krarup, Mogens F. V.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Mogens Frederik Viggo Krarup

Fødselsdato:

1. juni 1921

Kommandørkaptajn Mogens F. V. Krarup

Fødested:

Hellerup

Familie
relationer:

Søn af kaptajnløjtnant Poul Georg Ove Krarup og hustru Anna Elisabeth, født Garde

Ægteskab:

Gift 1. gang 1. juni 1946 i Sct. Ansgars kirke i København med Karen Lise Rebecca Karsten Wright (ægteskabet opløst 1956), gift 2. gang 14. oktober 1957 i Gentofte kirke med Lilian Helene Larsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1941

Kadet

10. juli 1945

Søløjtnant II (tjenestealder fra 1. oktober 1944)

1. december 1945

Søløjtnant I

1. maj 1951

Kaptajnløjtnant

1. november 1954

Orlogskaptajn

1. december 1965

Kommandørkaptajn

1. juni 1978
- 30. juni 1981

Midl. grad af Kommandør

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1967

Ridder af Dannebrogordenen

9. maj 1973

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

September 1945
- april 1946

Fører af kutter P 4 under minestrygningstjenesten

April 1946
- juni 1946

Næstkommanderende i minestrygere

12. juni 1946
- 5. oktober 1946

Chef for minestrygeren MS 8

November 1946
- december 1947

Næstkommanderende i minefartøjer af LOUGEN-klassen

1. april 1948
- 20. oktober 1948

Næstkommanderende i minefartøjer af LOUGEN-klassen

20. oktober 1948
- 15. juli 1949

Chef for minefartøjet LAALAND

Juli 1949
- juli 1950

Næstkommanderende i mineskibet LINDORMEN

August 1950
- december 1954

Ved Søminevæsenet, gennemgik herunder august-december 1950 Mine Warfare Course i USA

1951-1954

Lærer i søminelære ved Søværnets Officersskole

December 1954
- august 1955

Forbindelsesofficer i USA ved overtagelse af 8 minestrygere, den senere SUND-klasse

3. august 1955
- 22. maj 1956

Chef for minestrygeren EGERNSUND

Maj 1956
- december 1956

I USA for afhentning af minestrygeren OMØSUND

21. juni 1956
16. september 1957

Chef for minestrygeren OMØSUND

September 1957
- juli 1959

Ved Kystflådens mineskibsafdeling, herunder august 1958 og april 1959 i Kystflådens øvelsesgruppes stab

1. juli 1959
- 24. juni 1960

Chef for minelæggeren LINDORMEN, og indtil 9. oktober 1959 tillige for 1. Minelæggerdivision

24. juni 1960
- 14. oktober 1961

Chef for minelæggere af BESKYTTEREN-klassen, og fra 22. marts tillige for 1. Minelæggerdivision

December 1961
- juni 1965

Staff Officer Intelligence i HQ Allied Forces, Northern Europe ved Oslo

31. august 1965
- 28. april 1967

Chef for minelæggeren FALSTER, og fra 1. februar 1966 tillige for 1. Minelæggerdivision

28. april 1967
- 30. april 1969

Chef for Minelæggereskadren

Maj 1969
- februar 1977

Ved Forsvarets Efterretningstjeneste

Februar 1977
- august 1977

Ved Flådestation København, for gennemgang af NATO Defence College i Rom

August 1977
- juni 1981

Ved International Military Staff Intelligence Division i Bruxelles

30. juni 1981

Afsked p.g.a. alder

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

November 1943
- juni 1944

På "Det civile Navigationskursus"

Juni 1944
- november 1944

Med Fyr- og Vagervæsenets skibe

November 1944
- maj 1945

I Kadetgruppen i modstandsbevægelsens afsnit I, Københavns havn

1952-1955

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

 -

Ikke oplyst

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger