US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4Krieger, Johan C.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Krieger, J. C.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Johan Cornelius Krieger

Fødselsdato:

7. juli 1756

Kontreadmiral J. C. Krieger

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af viceadmiral Johan Cornelius Krieger og hustru Sophia Magdalene, født Arff

Ægteskab:

Gift 1. gang 7. juli 1787  med Sophie Vilhelmine Caroline Bornemann (Død 2. juni 1792)

Gift 2. gang 28. november 1794 i Holmens kirke med Dorothea Sara Marie Meincke (Død 1809)

Gift 3. gang 28. maj 1811 med Anna Cathrine Falbe

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1763

Volontær Kadet

1767

Kadet

18. august 1771

Sekondløjtnant

23. december 1776

Premierløjtnant

12. februar 1780

Løjtnant de vaisseau (Den franske flåde)

18. oktober 1781

Kaptajnløjtnant

13. november 1789

Kaptajn

24. december 1800

Kommandørkaptajn

11. juni 1808

Kommandør

28. januar 1812

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

20. juli 1780

Pour le Mérite militaire

28. januar 1809

Kommandør af Dannebrogordenen

28. januar 1812

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

31. maj 1815

Storkors af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1767

Med fregatten HAVFRUEN til Middelhavet og Marokko

1770-1771

Med linieskibet PRINSESSE SOPHIA MAGDALENE i eskadren mod Algier

25. januar 1777

Beordret til at modtage information af fabriksmester Henrik Gerner i vandbygningsvæsen og andre videnskaber

18. juli 1778

Tilladt at gå i fransk tjeneste

27. september 1780

Hjemkaldt fra fransk tjeneste

2. juli 1782

Søger om at blive medlem af Konstruktionskommis-sionen

17. juli 1782

Medlem af Konstruktionskommissionen

16. oktober 1782
- 1783

Tilladt at føre et det Vestindiske Handelsselskab tilhørende skib

28. oktober 1783

Generaladjudant

1784

Næstkommanderende i linieskibet DITMARSKEN i eskadre

1788

Chef for blokskibet ISLAND

13. september 1788

Skal tiltræde tjeneste på den russiske flåde i Østersøen

1789

Chef for fregatten MØEN i eskadre

1791

Chef for fregatten HVIDE ØRN, vagtskib på Københavns Red

28. marts 1792
- 24. december 1802

Ekvipagemester på Nyholm, medlem af havnekom-missionen og Havnemester i København

1796

Chef for fregatten NAJADEN på besejling

1797

Chef for fregatten HAVFRUEN i en kombineret dansk-svensk eskadre i Nordsøen

1798-1801

Chef for fregatten NAJADEN i eskadre i Middelhavet

4. september 1801

Medlem af kommissionen om Norges Sødefension

9. januar 1804

Medlem af Regleringskommissionen

1805

Chef for fregatten ELVEN i eskadre

1805

Chef for linieskibet PRINSESSE SOPHIA FREDERICIA i troppetransport

11. august 1808

Beordret til at overtage den bevægelige Defension på Københavns Red

11. november 1807

Atter medlem af Konstruktionskommissionen

4. december 1807

Højstkommanderende over den bevægelige Defension på Københavns Red

1808

Tillige chef for linieskibet LOVISA AUGUSTA, udlagt på Reden som kommando- og kaserneskib for Kanonbådsflotillen

24. december 1807

Kammerherre

19. juni 1810

Kommandoen udvides, således at alle kanonbådene ved Dragør, Køge, Præstø og Ulfshage er under hans kommando

1812-1814

Højstkommanderende over Sødefensionen i Sundet og Bælterne

18. februar 1814

Medlem af kommissionen angående Søetatens reduktion

6. maj 1814
- 9. juli 1824

Overekvipagemester på Holmen

23. november 1816

Medlem af Defensionskommissionen

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

 -

Ikke oplyst

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

9. juli 1824

Død i København, begravet på Assistents kirkegården

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. april 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger