US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - L4Lund, Sigvard
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Lund, S.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Sigvard Lund

Fødselsdato:

3. november 1813

Orlogskaptajn Sigvard Lund

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af grosserer Jens Lund og hustru Ane Marie Cathrine, født Hostrup

Ægteskab:

Gift 30. marts 1848 med Emma Angelique Constance Deichmann

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1826

Kadet

12. april 1835

Sekondløjtnant

11. december 1842

Premierløjtnant

15. marts 1853

Kaptajnløjtnant

31. august 1866

Orlogskaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

3. maj 1855

Ridder af Dannebrogordenen

1. juni 1864

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1838-1839

Med briggen ALLART til Vestindien

1841

Med linieskibet CHRISTIAN VIII

15. februar 1844

Permission i 8-10 måneder

1845-1846

Med briggen ØRNEN til Guinea og Vestindien

1848 og 1849

Næstkommanderende i korvetten FLORA

1850

Næstkommanderende på batteriet TREKRONER

August 1850
- februar 1851

Chef for dampskibet VILDANDEN på Slesvigs vestkyst

1855

Meddommer med kadetskibet, korvetten VALKYRIEN

1856 og 1858-1861

Adjudant hos Marineministeren

14. marts 1861
- 6. juni 1861

Chef for dampskibet HOLGER DANSKE, udrustet under krigsberedskab

19. juni 1862
- 28. juni 1862

Chef for dampskibet HOLGER DANSKE i troppetransport

1863

Chef for Vagtskibsstationen på TREKRONER

December 1863
- oktober 1864

Chef for korvetten HEJMDAL

15. oktober 1864

Permission i 8-10 måneder for at rejse til Madeira af helbredshensyn

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1844

Sejlads som styrmand med barken JOHANNE MARIE til Vestindien

1847-1848

I koffardifart som fører af briggen HANNE til Brasilien

1. juli 1851
- 1. april 1855

Fører af dampbugserskibet UFFO og i den tid uden gage i Marinen

17. marts 1864

Deltog som chef for korvetten HEIMDAL i affæren ved Rügen

9. maj 1864

Deltog som chef for korvetten HEIMDAL i slaget ved Helgoland

1865

Rejste fra Madeira med den amerikanske fregat NIAGARA, og videre til København med en russisk korvet.

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

10. november 1867

Død i København, begravet på Holmens kirkegård, hvor besætningen fra HEIMDAL rejste ham en mindesten

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger