US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - P4Polder, Andreas C.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Polder, A. C.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Andreas Christian Polder

Fødselsdato:

21. juli 1799

Fødested:

Ebeltoft

Familie
relationer:

Søn af toldinspektør Rasmus Polder og hustru Anna Dorothea, født Svendsen

Ægteskab:

Gift 1840 med Cecilie Cathrine Hansen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1811

Kadet

3. september 1820

Sekondløjtnant

9. december 1827

Premierløjtnant

31. januar 1840

Kaptajnløjtnant

16. januar 1847

Kaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. juni 1840

Ridder af Dannebrogordenen

28. oktober 1849

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

16. juni 1859

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1825-1826

Med briggen ST. JAN til Vestindien

1828
- september 1829

Med linieskibet LA VILLE DE MARSEILLE til Middel-havet

1829-1830

Med fregatten LA NYMPHE til Vestindien

1830-1832

Med fregatten LA FLORE til Vestindien

1833-1834

Næstkommanderende i briggen ST. JAN til Vestindien

1. februar 1836

Beordret til Pommern og Preussen på tømmerindkøb

26. januar 1837

Rejsepas til Preussen og Polen på tømmerindkøb

20. februar 1838

Rejsepas til Preussen på tømmerindkøb

1842

Meddommer i kadetskibet, korvetten FLORA

1843-1844

Chef for briggen ØRNEN til Sydamerika

1845

Chef for korvetten NAJADEN, vagtskib i Sundet

1846

Chef for skonnerten PILEN, vagtskib i Storebælt

1848

Chef for fregatten THETIS, blokade af Danzig til 16. april derefter blokade i Nordsøen

1849

Chef for korvetten VALKYRIEN, blokade i Nordsøen

17. marts 1850
- 9. januar 1851

Chef for fregatten THETIS i Nordsøen

1. marts 1853

Departementsdirektør i Marineministeriets Admirali-tetsbureau

16. juni 1859

Afsked efter ansøgning

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

28. september 1827

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

4. maj 1849

Som chef for korvetten VALKYRIEN havde han en affære med 3 armerede tyske dampskibe ved Helgoland, i hvilken anledning eskadrechefen udtalte sin anerkendelse

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

5. november 1863

Begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger