US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - R4Rothe, C. A.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Rothe, C. A.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Adolph Rothe

Fødselsdato:

8. december 1767

Fødested:

Tybjerggård på Sjælland

Familie
relationer:

Søn af Etatsråd, Kommitteret i Rentekammeret Tyge Jesper Rothe og hustru Karen, født Bjørn

Ægteskab:

Gift 12. januar 1811 i Helsingør med Benedicte Ulfsparre Tuxen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1778

Volontær kadet

1781

Kadet

2. april 1783

Sekondløjtnant

31. juli 1790

Premierløjtnant

14. juni 1799

Kaptajnløjtnant

7. marts 1806

Kaptajn

28. januar 1812

Kommandørkaptajn

28. januar 1817

Kommandør

16. april 1833

Kontreadmiral

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

2. april 1802

Erindringsmedaljen for Slaget på Rheden 2. april 1801

28. januar 1809

Ridder af Dannebrogordenen

28. januar 1812

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

5. september 1821

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1779

Med orlogsskibet INDFØDSRETTEN til Nordkap

1781-1782

Med fregatten BORNHOLM

1783

Med orlogsskibet OLDENBORG til Middelhavet

1786-1787

Deltog i P. Løvenørns ekspedition for at finde Østerbygden i Grønland

1786

Ombord i GREV SCHIMMELMANN

1787

Chef for jagten DEN NYE PRØVE

1790

Med fregatten ST. THOMAS, kadetskib

1793

Næstkommanderende i briggen SARPEN på kryds langs Norges kyst

September 1793
- 1795

Næstkommanderende i snauen ÆRØE, stationsskib i Dansk Vestindien, sejlede hjem med briggen NIDELVEN og ankom til København i september 1795

31. oktober 1795
- 17. marts 1797

Indrulleringsofficer i Nakskov

1796

Næstkommanderende i briggen GLOMMEN, vagtskib på Københavns Red

1797

Næstkommanderende i chebekken LINDORMEN, vagtskib på Københavns Red

1798

Med orlogsskibet OLDENBORG, konvojering til St. Helena

1800

Chef for kutteren FORSVAR ved Norges kyst

1801

Chef for kavalleriprammen NYBORG i slaget på Reden 2. april, derefter i orlogsskibet DANMARK i eskadre, derefter i orlogsskibet NORGE på besejling

1802-1803

Chef for fregatten FREDERIKSSTEEN til Vestindien

1804

Næstkommanderende i orlogsskibet NEPTUNUS

1806

Chef for fregatten FRIDERICHSVÆRN, vagtskib i Sundet

April 1807
- maj 1807

Chef for fregatten TRITON (afhentede fregatten i Christianssand og førte den til København

August 1807
- september 1807

Chef for blokskibet ELEPHANTEN, grundsat ved Prøvestenen

Oktober 1807

Beordret til Lolland, Falster og Møen

24. december 1807
- 22. marts 1808

Næstkommanderende i linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK

23. marts 1808
- 21. maj 1808

I engelsk fangenskab i Göteborg

11. august 1808
- 27. august 1808

Beordret til Holsten for at tage kommandoen over den bevægelige defension

6. september 1808

Viceguvernør over Bornholm og Christiansø

11. november 1808
- 25. juli 1814

Guvernør over Bornholm og Christiansø

1. oktober 1815
- 1. juni 1822

Ekvipagemester på Gammelholm og Havnemester i København

1. juni 1822
- 19. juli 1824

Udnævnt til Militær-deputeret i Admiralitets og Kommissariats Kollegiet

19. juli 1824
- 16. april 1833

Overekvipagemester på Holmen

16. april 1833

Deputeret i Admiralitets og Kommissariats Kollegiet

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

9. juni 1802

Beordret til under sit ophold i Vestindien at tage sæde i den vestindiske regeringskommission, når sager vedr. søvæsen behandles

12. januar 1804

Medlem af Regleringskommissionen

22. marts 1808

Blev hårdt såret under slaget ved Sjællands Odde

44Læs historien om kampen ved Sjællands Odde

27. januar 1816

Beordret til at rejse til Norge som dansk befuldmægti-get for at modtage de Danmark tilhørende orlogs-brigger

7. januar 1818

Modtager en gratifikation på 4.000 Rdl. som en anerkendelse af udførelsen af hans mission i Norge

14. juli 1820
- 17. februar 1822

Beordret til at rejse til Vestindien som medlem af en kommission, der bl.a. havde den opgave at undersøge Generalguvernør, generalmajor A. B. Bentzons forhold

20. februar 1822

Udnævnt til Generaladjudant og Jagtkaptajn hos Kongen

16. maj 1824

Udnævnt til Kammerherre

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

12. juli 1834

Begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger