US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Suenson, Magnus N.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Suenson, M. N.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Magnus Nicolay Suenson

Fødselsdato:

3. november 1802

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kommandør Jean André Suenson og hustru Anne Cathrine, født Lütken

Ægteskab:

Gift 9. december 1837 i Holmens kirke med Augusta Stephansen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1814

Kadet

20. december 1822

Sekondløjtnant

25. december 1830

Premierløjtnant

13. februar 1841

Kaptajnløjtnant

1. november 1849

Orlogskaptajn

24. september 1855

Kommandørkaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

8. september 1848

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1824-1824

Med briggen ST. CROIX til Vestindien

1830

Med korvetten LA CÉRÈS til Nord- og Mellemamerika

1830-1833

Med fregatten L'HERMIONE til Sydamerika

1833

Næstkommanderende i skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1833-1834

Næstkommanderende i briggen ALLART til Vestindien

1836

Næstkommanderende i briggen MØEN, vagtskib i Sundet

1838

Med fregatten ROTA til Middelhavet for at hente billedhuggeren Bertel Thorvaldsen

1839

Næstkommanderende på vagtskibsposten ved København på TREKRONER

1840-1841

Med fregatten BELLONA til Sydamerika

1844

Chef for skonnerten PILEN, vagtskib i Storebælt

1845

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib på Elben

1846

Chef for vagtskibsposten ved København på TREKRONER

1. maj 1847
- 20. september 1847

Chef for briggen ST. THOMAS til Island

25. marts 1848
- 4. oktober 1850

Chef for briggen ST. THOMAS  under krigsudrustning og senere til Guinea

27. april 1852
- 16. august 1852

Chef for korvetten THOR

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

3. februar 1828

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

15. august 1856

Begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger